• +48 533 367 799

Technik elektromobilności wśród zawodów szkolnictwa branżowego

Absolwent będzie posiadał wiedzę i umiejętności w zakresie elektromechaniki pojazdów samochodowych, w tym pojazdów elektrycznych, hybrydowych i wodorowych.

Technik elektromobilności wśród zawodów szkolnictwa branżowego

W klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego pojawił się nowy zawód – technik elektromobilności. Kształcenie w tej profesji będzie mogło być prowadzone od 1 września 2024 r.

Kształcenie w zawodzie technik elektromobilności w zakresie kwalifikacji: "MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych" i "MOT.07. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi i naprawy pojazdów zeroemisyjnych i niskoemisyjnych" będzie realizowane w technikum i w branżowej szkole II stopnia. Prowadzone będzie na podbudowie zawodu elektromechanik pojazdów samochodowych nauczanego w branżowej szkole I stopnia. W zakresie kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik elektromobilności będzie mogło być prowadzone również na kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub kursach umiejętności zawodowych.

Absolwent, który uzyska kwalifikacje w zawodzie technik elektromobilności, będzie posiadał wiedzę i umiejętności w zakresie elektromechaniki pojazdów samochodowych, w tym pojazdów elektrycznych, hybrydowych i wodorowych, dotyczącą m.in. budowy pojazdów elektrycznych baterii i układów (np. budowy podwozia, układu hamulcowego), zasilania (ogniw paliwowych), jak również umiejętności dotyczące postępowania z wysokimi napięciami, rozłączaniem typowych zabezpieczeń układów elektrycznych, z uwzględnieniem procedury bezpieczeństwa, przygotowaniem pojazdu elektrycznego do naprawy oraz diagnozowaniem i naprawą baterii i ogniw, silników elektrycznych, elektrycznych układów napędowych i układów pracy baterii.

O wprowadzenie nowego zawodu do klasyfikacji wnioskował minister właściwy do spraw energii. – Wniosek ministra właściwego do spraw energii wynika z rosnącej popularności pojazdów elektrycznych oraz hybrydowych spowodowanej wzrostem świadomości społecznej dotyczącej konieczności ograniczenia szkodliwych emisji pochodzących z transportu. Popularyzacja elektromobilności w Polsce postępuje w szybkim tempie, stale dostosowując się do potrzeb, jakie bezpośrednio kształtuje rynek oraz społeczeństwo. Ponadto istotny wpływ na rozwój elektromobilności mają działania podejmowane na szczeblu Unii Europejskiej mające na celu dojście do ograniczenia emisji pochodzących z transportu. Mając na uwadze powyższe, w ocenie ministra właściwego do spraw energii niezbędne jest podjęcie działań, które umożliwią pozyskanie pracowników wyspecjalizowanych w kierunku technologii dedykowanych pojazdom elektrycznym i hybrydowym, baterii i magazynowania energii oraz elektromobilności – wyjaśniono w uzasadnieniu do projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego.

Nowelizacja wejdzie w życie 1 września 2024 r.

fot. pixabay.com
oprac. /kp/

Podobne artykuły

Wyszukiwarka