• +48 533 367 799

Kształcenie zawodowe kadr

Technik energetyk - 311307
18 mar 2022 Program Wsparcia Rynku Pracy Kształcenie zawodowe kadr #pracujlokalnie Doradztwo zawodowe i personalne, rozwój osobisty

Technik energetyk - 311307

Branża elektroenergetyczna ELE Miejsca pracy: elektrownia, ciepłownia, elektrociepłownia, dyspozytornia, naprawa instalacji elektrycznych

Technik elektryk - 311303
17 mar 2022 Program Wsparcia Rynku Pracy #pracujlokalnie Doradztwo zawodowe i personalne, rozwój osobisty Kształcenie zawodowe kadr

Technik elektryk - 311303

Branże elektroenergetyczna ELE Miejsca pracy: naprawa sprzętu elektrycznego, naprawa instalacji elektrycznych, montowania instalacji elektrycznych

Technik chłodnictwa i klimatyzacji - 311929
16 mar 2022 Program Wsparcia Rynku Pracy Kształcenie zawodowe kadr #pracujlokalnie Doradztwo zawodowe i personalne, rozwój osobisty

Technik chłodnictwa i klimatyzacji - 311929

Branża elektroenergetyczna ELE Miejsca pracy: chłodnia przemysłowa, zakład przemysłu spożywczego

Elektryk - 741103
14 mar 2022 Program Wsparcia Rynku Pracy #pracujlokalnie Doradztwo zawodowe i personalne, rozwój osobisty Kształcenie zawodowe kadr

Elektryk - 741103

Branża elektroenergetyczna ELE Miejsca pracy: zakład przemysłowy, firma usługowa, zakład elektryczny, elektrownia, naprawa instalacji elektrycznych

Elektromechanik - 741201
14 mar 2022 Program Wsparcia Rynku Pracy Kształcenie zawodowe kadr #pracujlokalnie Doradztwo zawodowe i personalne, rozwój osobisty

Elektromechanik - 741201

Branża elektroenergetyczna ELE Miejsca pracy: przedsiębiorstwo przemysłowe, zakład energetyczny i w elektrowni

Technik usług pocztowych i finansowych -  421108
14 mar 2022 Program Wsparcia Rynku Pracy Kształcenie zawodowe kadr #pracujlokalnie Doradztwo zawodowe i personalne, rozwój osobisty

Technik usług pocztowych i finansowych - 421108

Branża ekonomiczno-administracyjna EKA Miejsca pracy: urząd, agencja pocztowa, obsługa klienta, kantor

Technik rachunkowości - 431103
14 mar 2022 Program Wsparcia Rynku Pracy Kształcenie zawodowe kadr #pracujlokalnie Doradztwo zawodowe i personalne, rozwój osobisty

Technik rachunkowości - 431103

Branża ekonomiczno-administracyjna EKA Miejsca pracy: urząd skarbowy, bank, instytucja ubezpieczeniowa, komórka rachunkowości

Technik prac biurowych - 411004
14 mar 2022 Program Wsparcia Rynku Pracy Kształcenie zawodowe kadr #pracujlokalnie Doradztwo zawodowe i personalne, rozwój osobisty

Technik prac biurowych - 411004

Branża ekonomiczno-administracyjna EKA Miejsca pracy: samorząd terytorialny, przedsiębiorstwo produkcyjne

Technik ekonomista - 331403
14 mar 2022 Program Wsparcia Rynku Pracy Kształcenie zawodowe kadr #pracujlokalnie Doradztwo zawodowe i personalne, rozwój osobisty

Technik ekonomista - 331403

Branża ekonomiczno-administracyjna EKA Miejsca pracy: urząd administracyjny, urząd skarbowy, biuro księgowe, bank, sekretariat, towarzystwo ubezpieczeniowe

Technik archiwista - 441403
14 mar 2022 Program Wsparcia Rynku Pracy Kształcenie zawodowe kadr #pracujlokalnie Doradztwo zawodowe i personalne, rozwój osobisty

Technik archiwista - 441403

Branża ekonomiczna-administracyjna EKA Miejsca pracy: urząd administracyjny, przedsiębiorstwo państwowe, organ władzy sądowniczej, muzeum biblioteka,

Firmy uczestniczące w projekcie

Wyszukiwarka