• +48 533 367 799

Technik administracji - 334306

Branża ekonomiczno-administracyjna EKA Miejsca pracy: urząd, żłobek, przedszkole, szkoła, szpital, bank, uczelnia, firma ubezpieczeniowa

Technik administracji - 334306

Branża ekonomiczno-administracyjna

EKA

 

 

Technik administracji - 334306

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK): PIĄTY

 

Kwalifikacje

 

EKA.01. Obsługa klienta w jednostkach administracji

Kształcenie w zawodzie technik administracji odbywa się:

• w dwuletniej szkole policealnej;

• na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

 

Główne zadania i czynności zawodowe

 

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik administracji powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji EKA.01. Obsługa klienta w jednostkach administracji:

1) wykonywania prac biurowych w jednostce administracji;

2) udzielania informacji pracownikom oraz klientom;

3) kompletowania i porządkowania aktów prawnych w jednostce administracji;

4) sporządzania protokołów, analiz isprawozdań;

5) udostępniania dokumentów klientom wewnętrznym izewnętrznym;

6) prowadzenia dokumentacji kadrowej pracowników;

7) sporządzania dokumentów finansowych zgodnie z procedurami;

8) sporządzania dokumentów dotyczących spraw administracyjnych w jednostce administracji;

9) przygotowania i prowadzenia postępowania administracyjnego.

 

Predyspozycje do wykonywania zawodu

 

• umiejętność nawiązywania kontaktów zludźmi;

• wysoka kultura osobista;

• komunikatywność;

• stanowczość;

• dbałość o porządek w dokumentacji;

• dokładność;

• skrupulatność;

• sumienność;

• podzielność uwagi;

• samodzielność;

• efektywność pracy;

• dobra koordynacja wzrokowo-ruchowa;

• łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie;

• umiejętność posługiwania się sprzętem: komputerem, kserokopiarką.

 

Warunki pracy

 

Będziesz pracować:

• głównie w pomieszczeniach biurowych;

• obsługując komputer i inne urządzenia biurowe;

• indywidualnie – jeżeli jako jedyny odpowiedzialny będziesz w firmie za obsługę administracyjną, lub zespołowo – w przypadku istnienia działów administracyjnych;

• 8 godzin, ale mogą zdarzyć się sytuacje, gdy ze względu na przedłużające się spotkania, narady i konferencje, czas pracy może ulec wydłużeniu;

• w uzasadnionych przypadkach, odpowiadając finansowo za wykonywane obowiązki;

• podczas wyjazdów służbowych.

 

Możliwości pracy w zawodzie

 

Możesz pracować między innymi:

w urzędzie administracji państwowej i samorządowej;

w przedsiębiorstwach państwowych;

• w żłobkach;

• w przedszkolach;

w szkołach;

w szpitalach;

w bankach;

na uczelniach;

w firmach usługowych;

w firmach ubezpieczeniowych;

• we własnej firmie.

 

Ścieżki kształcenia w zawodzie technik administracji

Ścieżka dla absolwentów szkół podstawowych

 

Ośmioletnia szkoła podstawowa

|

\/

Szkoła ponadpodstawowa dająca wykształcenie średnie lub średnie branżowe

 

plus

 

Dwuletnia szkoła policealna kształcąca w zawodzie technik administracji oraz zdanie egzaminu zawodowego z zakresu kwalifikacji EKA.01. Obsługa klienta w jednostkach administracji

 

Ścieżka dla absolwentów szkół ponadpodstawowych i osób dorosłych

 

Kwalifikacyjny kurs zawodowy w zakresie kwalifikacji EKA.01. Obsługa klienta w jednostkach administracji oraz zdanie egzaminu zawodowego z zakresu tej kwalifikacji

|

\/

Dwuletnia szkoła policealna kształcąca w zawodzie technik administracji oraz zdanie egzaminu zawodowego z zakresu kwalifikacji EKA.01. Obsługa klienta w jednostkach administracji

 

plus

 

Szkoła ponadpodstawowa dająca wykształcenie średnie lub średnie branżowe

 

 

Szkoły prowadzące kształcenie w zawodzie technik administracji

Informację o szkołach prowadzących kształcenie w tym zawodzie na terenie całego kraju znajdziesz pod adresem: rspo.men.gov.pl

Podobne artykuły

Wyszukiwarka