• +48 533 367 799

Raciborskie Rozmowy o Rozwoju: Rozwój miast i regionu

Podczas pierwszego dnia Raciborskich Rozmów o Rozwoju rozmawiano przede wszystkim o jakości życia, projektowaniu przestrzeni miejskiej i rozwoju regionu w wymiarze transgranicznym.

Raciborskie Rozmowy o Rozwoju: Rozwój miast i regionu

12 października rozpoczęły się Raciborskie Rozmowy o Rozwoju – trzydniowe wydarzenie poświęcone rozwojowi gospodarczemu Subregionu Zachodniego w trzech wymiarach: jakość życia, edukacja, rynek pracy, depopulacja oraz integracja i współpraca gospodarcza. Organizator i partnerzy wydarzenia są sygnatariuszami Memorandum Gospodarczego zainicjowanego w 2019 r. przez środowiska gospodarcze oraz samorządy Subregionu Zachodniego Województwa Sląskiego i Kraju Morawsko-Śląskiego. Jest to okazja do spotkania, nawiązania kontaktów i rozmów o przyszłych wspólnych działaniach.

Pierwszy dzień poświęcony był głównie rozwojowi miast i regionu. Rozmawiano o jakości życia, projektowaniu przestrzeni miejskiej i rozwoju regionu w wymiarze transgranicznym. W programie znalazły się: konferencja otwarcia, debata "Rozwój miast – nowe perspektywy, szanse i zagrożenia" oraz konferencja "Rozwój regionu transgranicznego".

W debacie wzięli udział: prof. PWSZ dr inż. Arch. Joanna Sokołowsk-Moskwiak – Instytut Architektury PWSZ w Raciborzu, dr Marcin Baron – Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, dr Bartosz Piziak – Laboratorium Innowacji Miejskich – Urban Lab, Instytut Rozwoju Miast i Regionów, dr inż. Arch. Agnieszka Bugno-Janik – Katedra Projektowania i Badań Jakościowych w Architekturze Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Marta Zimny - Wydział Polityki Miejskiej w Departamencie Polityki Miejskiej, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Dawid Wacławczyk – zastępca prezydenta Miasta Racibórz oraz Ireneusz Burek – Śląskie Porozumienie Gospodarcze ŚLĄSK.ONLINE. Moderatorem był Mariusz Weidner. Uczestnicy rozmawiali m.in. o dobrej przestrzeni do życia, Urban Labie, roli strategicznego myślenia w zarządzaniu miastem, Krajowej Polityce Miejskiej 2030 czy partycypacji społecznej.

Po przerwnie miała miejsce konferencja z udziałem sygnatariuszy Memorandum Gospodarczego PL-CZ pod patronatem Konsula Generalnego RP w Ostrawie – Izabelli Wołłejko-Chwastowicz. Głos zabrali: Ivo Barteček – prezes Izby Gospodarczej w Karwinie – Komitet Sterujący Mamorandum CZ, Krzysztof Dybiec – prezes Izby Gospodarczej w Wodzisławiu Śl. – Komitet Sterujący Mamorandum PL, Lukáš Pavelek – prezes Izby Gospodarczej w Opawie, Daria Kardaczyńska – dyrektor Biura Euroregion Silesia i Bogdan Kasperek - dyrektor Biura Euroregion Śląsk Cieszyński. Poruszono tematy rozwoju regionu w wymiarze transgranicznym, roli samorządów w budowaniu środowiska otoczenia biznesu oraz priorytetów polsko-czeskiego Memorandum Gospodarczego z 2019 w praktyce, a także wskazano przykłady transgranicznej współpracy- możliwści nowej perpektywy 2030. W tej części przyjęto również nowych sygnatariuszy memorandum.

W ramach "Rozwoju po godzinach" wykład motywacyjny wygłosił Fryderyk Karzełek – przedsiębiorca, mentor, autor książek, trener w takich obszarach jak rozwój osobisty, sprzedaż naturalna, komunikacja, przywództwo; założyciel Klubu 555, którego celem jest inspirowanie Polaków do świadomego życia. Odbyła się również wystawa konkursu fotograficznego „Powiat Raciborski w kadrze młodych fotografów”. Pierwszy dzień zakończył wykład ToastMasters IGW – klub mówców i liderów.

Zobacz także:

Raciborskie Rozmowy o Rozwoju: Rozwój kapitału społecznego i zasobów rynku pracy

Raciborskie Rozmowy o Rozwoju: Rozwój gospodarczy i rozwój firm

Jubileuszowa Inauguracja Roku Akademickiego w Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu

 

Katarzyna Przypadło

Galeria zdjęć

151_01_raciborskie_rozmowy_o_rozwoju_debata_(1).jpg
641_01_raciborskie_rozmowy_o_rozwoju_debata_(2).jpg
968_01_raciborskie_rozmowy_o_rozwoju_debata_(3).jpg
37_01_raciborskie_rozmowy_o_rozwoju_debata_(4).jpg
728_01_raciborskie_rozmowy_o_rozwoju_debata_(5).jpg
17_01_raciborskie_rozmowy_o_rozwoju_debata_(6).jpg
339_01_raciborskie_rozmowy_o_rozwoju_debata_(7).jpg
164_01_raciborskie_rozmowy_o_rozwoju_debata_(8).jpg
28_01_raciborskie_rozmowy_o_rozwoju_debata_(10).jpg
258_01_raciborskie_rozmowy_o_rozwoju_debata_(9).jpg
564_01_raciborskie_rozmowy_o_rozwoju_debata_(11).jpg
267_01_raciborskie_rozmowy_o_rozwoju_debata_(12).jpg
62_01_raciborskie_rozmowy_o_rozwoju_debata_(13).jpg
394_01_raciborskie_rozmowy_o_rozwoju_debata_(14).jpg
6_01_raciborskie_rozmowy_o_rozwoju_debata_(15).jpg
921_01_raciborskie_rozmowy_o_rozwoju_debata_(16).jpg
236_01_raciborskie_rozmowy_o_rozwoju_debata_(17).jpg
769_01_raciborskie_rozmowy_o_rozwoju_debata_(18).jpg
808_01_raciborskie_rozmowy_o_rozwoju_debata_(19).jpg
951_01_raciborskie_rozmowy_o_rozwoju_debata_(20).jpg
783_01_raciborskie_rozmowy_o_rozwoju_debata_(21).jpg
425_01_raciborskie_rozmowy_o_rozwoju_debata_(22).jpg
192_01_raciborskie_rozmowy_o_rozwoju_debata_(23).jpg
90_01_raciborskie_rozmowy_o_rozwoju_debata_(24).jpg
217_01_raciborskie_rozmowy_o_rozwoju_debata_(25).jpg
139_01_raciborskie_rozmowy_o_rozwoju_debata_(26).jpg
717_01_raciborskie_rozmowy_o_rozwoju_debata_(27).jpg
782_01_raciborskie_rozmowy_o_rozwoju_debata_(29).jpg
721_01_raciborskie_rozmowy_o_rozwoju_debata_(30).jpg
812_01_raciborskie_rozmowy_o_rozwoju_debata_(31).jpg
453_01_raciborskie_rozmowy_o_rozwoju_debata_(32).jpg
590_01_raciborskie_rozmowy_o_rozwoju_debata_(33).jpg
439_01_raciborskie_rozmowy_o_rozwoju_debata_(34).jpg
562_01_raciborskie_rozmowy_o_rozwoju_debata_(35).jpg
177_01_raciborskie_rozmowy_o_rozwoju_debata_(36).jpg
231_01_raciborskie_rozmowy_o_rozwoju_debata_(37).jpg
87_01_raciborskie_rozmowy_o_rozwoju_debata_(38).jpg
252_01_raciborskie_rozmowy_o_rozwoju_debata_(39).jpg
419_01_raciborskie_rozmowy_o_rozwoju_debata_(40).jpg
407_01_raciborskie_rozmowy_o_rozwoju_debata_(41).jpg
688_01_raciborskie_rozmowy_o_rozwoju_debata_(42).jpg
190_01_raciborskie_rozmowy_o_rozwoju_debata_(43).jpg
152_01_raciborskie_rozmowy_o_rozwoju_debata_(44).jpg
322_01_raciborskie_rozmowy_o_rozwoju_debata_(45).jpg
861_01_raciborskie_rozmowy_o_rozwoju_debata_(46).jpg
742_01_raciborskie_rozmowy_o_rozwoju_debata_(47).jpg
470_01_raciborskie_rozmowy_o_rozwoju_debata_(48).jpg
124_01_raciborskie_rozmowy_o_rozwoju_debata_(49).jpg
611_01_raciborskie_rozmowy_o_rozwoju_debata_(50).jpg
82_01_raciborskie_rozmowy_o_rozwoju_debata_(51).jpg
590_01_raciborskie_rozmowy_o_rozwoju_debata_(52).jpg
385_01_raciborskie_rozmowy_o_rozwoju_debata_(53).jpg
679_01_raciborskie_rozmowy_o_rozwoju_debata_(54).jpg
444_01_raciborskie_rozmowy_o_rozwoju_debata_(55).jpg
411_01_raciborskie_rozmowy_o_rozwoju_debata_(56).jpg
670_01_raciborskie_rozmowy_o_rozwoju_debata_(57).jpg
567_01_raciborskie_rozmowy_o_rozwoju_debata_(58).jpg
22_01_raciborskie_rozmowy_o_rozwoju_debata_(59).jpg
393_01_raciborskie_rozmowy_o_rozwoju_debata_(60).jpg
341_01_raciborskie_rozmowy_o_rozwoju_debata_(61).jpg
794_01_raciborskie_rozmowy_o_rozwoju_debata_(62).jpg
51_01_raciborskie_rozmowy_o_rozwoju_debata_(63).jpg
497_01_raciborskie_rozmowy_o_rozwoju_debata_(64).jpg
913_01_raciborskie_rozmowy_o_rozwoju_debata_(65).jpg
383_01_raciborskie_rozmowy_o_rozwoju_debata_(66).jpg
139_01_raciborskie_rozmowy_o_rozwoju_debata_(67).jpg
469_01_raciborskie_rozmowy_o_rozwoju_debata_(68).jpg
722_01_raciborskie_rozmowy_o_rozwoju_debata_(28).jpg
883_02_raciborskie_rozmowy_o_rozwoju_konferencja_(1).jpg
631_02_raciborskie_rozmowy_o_rozwoju_konferencja_(2).jpg
250_02_raciborskie_rozmowy_o_rozwoju_konferencja_(3).jpg
548_02_raciborskie_rozmowy_o_rozwoju_konferencja_(4).jpg
166_02_raciborskie_rozmowy_o_rozwoju_konferencja_(5).jpg
505_02_raciborskie_rozmowy_o_rozwoju_konferencja_(6).jpg
460_02_raciborskie_rozmowy_o_rozwoju_konferencja_(7).jpg
588_02_raciborskie_rozmowy_o_rozwoju_konferencja_(8).jpg
489_02_raciborskie_rozmowy_o_rozwoju_konferencja_(9).jpg
848_02_raciborskie_rozmowy_o_rozwoju_konferencja_(10).jpg
490_02_raciborskie_rozmowy_o_rozwoju_konferencja_(11).jpg
335_02_raciborskie_rozmowy_o_rozwoju_konferencja_(12).jpg
512_02_raciborskie_rozmowy_o_rozwoju_konferencja_(13).jpg
380_02_raciborskie_rozmowy_o_rozwoju_konferencja_(14).jpg
211_02_raciborskie_rozmowy_o_rozwoju_konferencja_(15).jpg
372_02_raciborskie_rozmowy_o_rozwoju_konferencja_(16).jpg
28_02_raciborskie_rozmowy_o_rozwoju_konferencja_(17).jpg
871_02_raciborskie_rozmowy_o_rozwoju_konferencja_(18).jpg
269_02_raciborskie_rozmowy_o_rozwoju_konferencja_(19).jpg
45_02_raciborskie_rozmowy_o_rozwoju_konferencja_(20).jpg
120_02_raciborskie_rozmowy_o_rozwoju_konferencja_(21).jpg
572_02_raciborskie_rozmowy_o_rozwoju_konferencja_(22).jpg
484_02_raciborskie_rozmowy_o_rozwoju_konferencja_(23).jpg
560_03_raciborskie_rozmowy_o_rozwoju_fryderyk_karzelek_(1).jpg
153_03_raciborskie_rozmowy_o_rozwoju_fryderyk_karzelek_(2).jpg
479_03_raciborskie_rozmowy_o_rozwoju_fryderyk_karzelek_(3).jpg
878_03_raciborskie_rozmowy_o_rozwoju_fryderyk_karzelek_(4).jpg
331_03_raciborskie_rozmowy_o_rozwoju_fryderyk_karzelek_(5).jpg
711_03_raciborskie_rozmowy_o_rozwoju_fryderyk_karzelek_(6).jpg
278_03_raciborskie_rozmowy_o_rozwoju_fryderyk_karzelek_(7).jpg
41_03_raciborskie_rozmowy_o_rozwoju_fryderyk_karzelek_(8).jpg
971_03_raciborskie_rozmowy_o_rozwoju_fryderyk_karzelek_(9).jpg
695_03_raciborskie_rozmowy_o_rozwoju_fryderyk_karzelek_(10).jpg
973_03_raciborskie_rozmowy_o_rozwoju_fryderyk_karzelek_(11).jpg
638_03_raciborskie_rozmowy_o_rozwoju_fryderyk_karzelek_(12).jpg
498_03_raciborskie_rozmowy_o_rozwoju_fryderyk_karzelek_(13).jpg
316_04_raciborskie_rozmowy_o_rozwoju_wystawa_fotograficzna_(1).jpg
757_04_raciborskie_rozmowy_o_rozwoju_wystawa_fotograficzna_(2).jpg
426_04_raciborskie_rozmowy_o_rozwoju_wystawa_fotograficzna_(3).jpg
397_04_raciborskie_rozmowy_o_rozwoju_wystawa_fotograficzna_(4).jpg
581_04_raciborskie_rozmowy_o_rozwoju_wystawa_fotograficzna_(5).jpg
730_04_raciborskie_rozmowy_o_rozwoju_wystawa_fotograficzna_(6).jpg
605_04_raciborskie_rozmowy_o_rozwoju_wystawa_fotograficzna_(7).jpg
983_04_raciborskie_rozmowy_o_rozwoju_wystawa_fotograficzna_(8).jpg
475_04_raciborskie_rozmowy_o_rozwoju_wystawa_fotograficzna_(9).jpg
482_04_raciborskie_rozmowy_o_rozwoju_wystawa_fotograficzna_(10).jpg
794_04_raciborskie_rozmowy_o_rozwoju_wystawa_fotograficzna_(11).jpg
891_04_raciborskie_rozmowy_o_rozwoju_wystawa_fotograficzna_(12).jpg
763_04_raciborskie_rozmowy_o_rozwoju_wystawa_fotograficzna_(13).jpg
962_04_raciborskie_rozmowy_o_rozwoju_wystawa_fotograficzna_(14).jpg
130_04_raciborskie_rozmowy_o_rozwoju_wystawa_fotograficzna_(15).jpg
218_04_raciborskie_rozmowy_o_rozwoju_wystawa_fotograficzna_(16).jpg
607_04_raciborskie_rozmowy_o_rozwoju_wystawa_fotograficzna_(17).jpg
320_04_raciborskie_rozmowy_o_rozwoju_wystawa_fotograficzna_(18).jpg
509_04_raciborskie_rozmowy_o_rozwoju_wystawa_fotograficzna_(19).jpg
568_04_raciborskie_rozmowy_o_rozwoju_wystawa_fotograficzna_(20).jpg
783_04_raciborskie_rozmowy_o_rozwoju_wystawa_fotograficzna_(21).jpg
565_04_raciborskie_rozmowy_o_rozwoju_wystawa_fotograficzna_(22).jpg
693_04_raciborskie_rozmowy_o_rozwoju_wystawa_fotograficzna_(23).jpg
748_04_raciborskie_rozmowy_o_rozwoju_wystawa_fotograficzna_(24).jpg
616_04_raciborskie_rozmowy_o_rozwoju_wystawa_fotograficzna_(25).jpg
373_04_raciborskie_rozmowy_o_rozwoju_wystawa_fotograficzna_(26).jpg
705_04_raciborskie_rozmowy_o_rozwoju_wystawa_fotograficzna_(27).jpg
104_04_raciborskie_rozmowy_o_rozwoju_wystawa_fotograficzna_(28).jpg
875_04_raciborskie_rozmowy_o_rozwoju_wystawa_fotograficzna_(29).jpg

Podobne artykuły

Wyszukiwarka