• +48 533 367 799

Bezrobocie w Unii Europejskiej w dół

Polska nadal jest drugim krajem z najniższym bezrobociem w UE. Niższe jest tylko w Czechach.

Bezrobocie w Unii Europejskiej w dół

Stopa bezrobocia w październiku wyniosła w Polsce według danych Eurostatu 3% – tyle samo, co we wrześniu i w sierpniu. Polska jest nadal drugim krajem z najniższym bezrobociem w Unii Europejskiej. Liczba bezrobotnych sięgnęła 517 tys. wobec 518 tys. we wrześniu.

Bezrobocie w krajach UE w październiku wyniosło 6%, co oznacza spadek o 0,1 pkt. proc. w porównaniu do września, a w strefie euro 6,5% – to także mniej o 0,1 pkt. proc. niż miesiąc wcześniej.

Największe bezrobocie zanotowano w Hiszpanii – 12,5%, w Grecji wyniosło 11,6%. Taki sam poziom bezrobocia, jak w Polsce, był w Niemczech. Najniższe odnotowano w Czechach – 2,1%.

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo w październiku wyniosła 5,1%.

fot. pexels.com
oprac. /kp/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka