• +48 533 367 799

W Polsce pracuje coraz więcej obcokrajowców

Największą grupę ubezpieczonych cudzoziemców stanowili obywatele Ukrainy, których napływ na polski rynek pracy został dodatkowo zintensyfikowany działaniami wojennymi.

W Polsce pracuje coraz więcej obcokrajowców

W Polsce pracuje coraz więcej cudzoziemców. Stanowią oni 6,5% wszystkich ubezpieczonych.

Liczba wszystkich ubezpieczonych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych na koniec trzeciego kwartału tego roku wyniosła 16,143 mln osób. Na przestrzeni ostatnich lat liczba ta, z wyjątkiem okresu pandemii, systematycznie rosła. Na koniec września 2022 r. zwiększyła się o 1,3% w stosunku do poprzedniego roku.

W tym czasie w ZUS było zarejestrowanych ponad 1 mln obcokrajowców – to wzrost o 23,5% w stosunku do tego samego okresu 2021 r. 59% osób było pracownikami, 2,5% prowadziło działalność gospodarczą, a pozostali byli objęci innymi formami zatrudnienia.

Największą grupę ubezpieczonych cudzoziemców stanowili obywatele Ukrainy – 71,2% ubezpieczonych obcokrajowców i 4,6% wszystkich ubezpieczonych – których napływ na polski rynek pracy został dodatkowo zintensyfikowany działaniami wojennymi – na koniec trzeciego kwartału ich liczba wyniosła 744 388 osób, czyli o 20,7% więcej niż w tym samym okresie 2021 r. i o 18,7% więcej niż w grudniu 2021 r.

– Sytuacja na rynku pracy przełożyła się na dobrą kondycję finansową Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, o czym świadczy osiągnięty poziom wskaźnika pokrycia bieżących wydatków wpływami ze składek i ich pochodnych. Parametr ten pozwala na obiektywną ocenę utrzymania zdolności funduszu do wypłaty świadczeń. W trzech kwartałach 2022 r. jego wartość wyniosła 84,8% – podkreśliła prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

Największą pozycją wydatków były transfery na rzecz ludności w kwocie 222,9 mld zł obejmujące świadczenia emerytalno-rentowe i pozostałe świadczenia. W okresie styczeń–wrzesień wydatki na emerytury i renty finansowane z FUS wyniosły 200,2 mld zł, czyli o 9,4% więcej niż przed rokiem.

Przeciętna wypłata emerytury i renty w okresie styczeń–wrzesień wyniosła 2767,47 zł i była wyższa od wypłacanej w tym samym okresie ubiegłego roku o 9%.

Najważniejszym czynnikiem wpływającym na wysokość świadczeń była ich waloryzacja – w 2022 r. wskaźnik ten wyniósł 107%. Miesięczny skutek waloryzacji emerytur i rent wypłacanych z FUS wynosi 1,431 mln zł.

fot. unsplash.com
oprac. /kp/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka