• +48 533 367 799

Technikum nr 1 im. Księżnej Eufemii Raciborskiej

Gimnazjalna 3, 47-400 Racibórz

Opis szkoły

Kierunki kształcenia

TECHNIK EKONOMISTA

ROZSZERZENIE: język angielski lub język niemiecki
LICZBA MIEJSC: 48
LICZBA ODDZIAŁÓW: 1


Przedmioty punktowane podczas rekrutacji:

 1. język polski
 2. matematyka
 3. max(ang,niem)
 4. informatyka

Technik ekonomista planuje i organizuje różne rodzaje działalności gospodarczej, sporządza deklaracje podatkowe, zestawienia i analizy ekonomiczne i statystyczne, sporządza dokumentację handlową i księgową, obsługuje programy ekonomiczno-finansowe. Ekonomista to zawód atrakcyjny, popularny i poszukiwany na rynku pracy ze względu na zatrudnienie w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych. Ekonomiści znajdują zatrudnienie w działach księgowości, planowania produkcji, zaopatrzenia, kadr, marketingu oraz w instytucjach finansowych i organach administracji państwowej. Zawód technik ekonomista uzyskuje się po zdaniu egzaminu zawodowego obejmującego dwie kwalifikacje

Specjalizacja: LIDER BIZNESU

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

ROZSZERZENIE: język angielski lub język niemiecki
LICZBA MIEJSC: 16
LICZBA ODDZIAŁÓW: 0,5

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji:

 1. język polski
 2. matematyka
 3. max(ang,niem)
 4. informatyka

Do zadań absolwenta kierunku technik rachunkowości należy: prowadzenie rachunkowości firmy oraz dokonywanie rozliczeń finansowych, przechowywanie dokumentacji księgowej, przeprowadzanie kontroli dokumentów księgowych, nadzorowanie terminów spłat zobowiązań oraz ściąganie roszczeń i należności, posługiwanie się komputerem z oprogramowaniem do obsługi księgowej, sporządzanie sprawozdań finansowych oraz przygotowanie ich do weryfikacji. Ponadto absolwent kierunku technik rachunkowości zajmuje się wykonywaniem podstawowych czynności biurowych przy wykorzystaniu sprzętu biurowego, takiego jak: fax, komputer, kopiarka, telefon oraz przeprowadzaniem podstawowych analiz w zakresie księgowości i finansów. Absolwenci kierunku technik rachunkowości, mogą być zatrudnieni w działach finansowych oraz działach księgowych we wszystkich zakładach i jednostkach budżetowych, podmiotach gospodarczych, instytucjach ubezpieczeniowych, bankach, urzędach administracji centralnej, samorządowej czy w urzędach skarbowych.


Specjalizacja: DORADCA PODATKOWY

TECHNIK REKLAMY

ROZSZERZENIE: język angielski lub język niemiecki
LICZBA MIEJSC: 32
LICZBA ODDZIAŁÓW: 1

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji:

 1. język polski
 2. matematyka
 3. max(ang,niem)
 4. informatyka

Technik reklamy określa cele reklamowe przedsiębiorstwa i wyznacza sposoby ich realizacji. Gromadzi informacje niezbędne do realizacji zadań reklamowych, tworzenia i publikowania przekazów reklamowych dla różnych mediów. Organizuje działania promocyjne i wystawiennicze przedsiębiorstwa. Technik reklamy może być zatrudniony w specjalistycznych agencjach reklamowych, działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych oraz handlowych. Może znaleźć pracę również w: biurach ogłoszeń, działach promocji, agencjach ds. kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej, studiach graficznych i produkcyjnych. Zawód technik reklamy uzyskuje się po zdaniu egzaminu zawodowego obejmującego dwie kwalifikacje.

Specjalizacja: KREOWANIE WIZERUNKU

TECHNIK HANDLOWIEC

ROZSZERZENIE: język angielski lub język niemiecki
LICZBA MIEJSC: 16
LICZBA ODDZIAŁÓW: 0,5


Technik handlowiec potrafi analizować rynek, pozyskiwać i obsługiwać klientów, nawiązywać współpracę z kontrahentami, przygotowywać oferty handlowe oraz materiały promocyjne, prowadzić negocjacje, sporządzać dokumenty handlowe, organizować i prowadzić działalność gospodarczą w zakresie handlu. Handlowiec ma możliwość zatrudnienia na wielu stanowiskach pracy takich jak: specjalista ds. obsługi klienta, specjalista ds. zaopatrzenia, specjalista ds. sprzedaży, przedstawiciel handlowy, kierownik sklepu, pracownik biurowy, merchandiser lub właściciel firmy. Pracownicy o takich kwalifikacjach są od lat poszukiwani na rynku pracy a handel jest jednym z najprężniej rozwijających się sektorów gospodarki. Zawód technika handlowca uzyskuje się po zdaniu egzaminu zawodowego składającego się z dwóch kwalifikacji 


Specjalizacja: MENEDŻER SPRZEDAŻY

TECHNIK LOGISTYK

ROZSZERZENIE: język angielski lub język niemiecki
LICZBA MIEJSC: 32
LICZBA ODDZIAŁÓW: 1
Technik logistyk jest odpowiedzialny w firmie za kierowanie procesem planowania oraz przepływu wszelkiego rodzaju surowców i produktów. Zajmuje się planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem przemieszczania towarów od producenta do konsumenta. Technik znajdzie zatrudnienie w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, transportowo-spedycyjnych, spedycyjnych. Zawód technik logistyk uzyskuje się po zdaniu egzaminu zawodowego obejmującego dwie kwalifikacje.
Specjalizacja: E-LOGISTYKA

TECHNIK SPEDYTOR

ROZSZERZENIE: język angielski lub język niemiecki
LICZBA MIEJSC: 16
LICZBA ODDZIAŁÓW: 0,5

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji:

 1. język polski
 2. matematyka
 3. max(ang,niem)
 4. informatyka

Technik spedytor organizuje transport samochodowy, kolejowy, morski, śródlądowy i lotniczy towarów eksportowanych i importowanych oraz przewożonych wewnątrz kraju. Zajmuje się również opracowywaniem instrukcji wysyłkowych i materiałów informacyjnych dla klientów oraz organizacją wyładunku i załadunku towarów. Sporządza umowy z klientami, uzgadnia sposoby i miejsca dostarczenia ładunku. Prowadzi rozliczenia i wypełnia druki celne. Spedytorów poszukują przede wszystkim firmy z branży transportowej, przemysłowej, budowlanej, handlowej i usługowej oraz informatycznej i telekomunikacyjnej. Każda firma posiadająca środki transportu, bądź zlecająca transport firmom zewnętrznym poszukuje spedytorów do sprawnego obsługiwania klientów. A dostawa na czas to motto wielu firm. Zawód technika spedytora uzyskuje się po zdaniu egzaminu zawodowego obejmującego jedną kwalifikację.

Specjalizacja: PORTY I TERMINALE PRZEŁADUNKOWE

Inne szkoły

Wyszukiwarka