• +48 533 367 799

Branżowa Szkoła I stopnia

Władysława Orkana 23, 44-310 Radlin

Opis szkoły

Kierunki kształcenia

mechanik-monter maszyn i urządzeń

Długość cyklu kształcenia: 3 lata
Planowana liczba oddziałów klas I: 0,5
Liczba miejsc w oddziale: 10

Specjalność: maszyny i urządzenia górnicze

Kształcenie w zawodach mechanik-monter maszyn i urządzeń, ślusarz ma w naszej szkole wieloletnią tradycję. W trakcie nauki uczeń nabywa umiejętności z zakresu montażu i eksploatacji maszyn, specjalizując się w urządzeniach produkowanych w danej firmie. Praca w tych zawodach wymaga na ogół zespołowego działania i oparta jest na współpracy. Kształcenie praktyczne odbywa się w jednej z firm: kopalnia ROW Ruch „Marcel” w Radlinie, Michael w Rydułtowach, Tenneco w Rybniku.

ślusarz

Długość cyklu kształcenia: 3 lata
Planowana liczba oddziałów klas I: 0,5
Liczba miejsc w oddziale: 20

Specjalność: maszyny i urządzenia górnicze

Kształcenie w zawodach mechanik-monter maszyn i urządzeń, ślusarz ma w naszej szkole wieloletnią tradycję. W trakcie nauki uczeń nabywa umiejętności z zakresu montażu i eksploatacji maszyn, specjalizując się w urządzeniach produkowanych w danej firmie. Praca w tych zawodach wymaga na ogół zespołowego działania i oparta jest na współpracy. Kształcenie praktyczne odbywa się w jednej z firm: kopalnia ROW Ruch „Marcel” w Radlinie, Michael w Rydułtowach, Tenneco w Rybniku.

klasa wielozawodowa

Długość cyklu kształcenia: 3 lata
Planowana liczba oddziałów klas I: 1
Liczba miejsc w oddziale: 32

Kształcenie w ramach klasy wielozawodowej: blacharz samochodowy, cukiernik, elektryk, elektromechanik, krawiec, kucharz, piekarz, przetwórca mięsa, lakiernik samochodowy, mechatronik, mechanik pojazdów samochodowych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz-tynkarz, operator obrabiarek skrawających, stolarz, sprzedawca, ślusarz oraz wiele innych zawodów. 

Inne szkoły

Wyszukiwarka