• +48 533 367 799

Asystent kierownika produkcji filmowej i telewizyjnej - 343902

Branża audiowizualna AUD Miejsca pracy: Teatr, Studio Filmowe, Agencja reklamowa i artystyczna, Stacja telewizyjna, niezależne studio produkcyjne

Asystent kierownika produkcji filmowej i telewizyjnej - 343902

Branża audiowizualna

AUD

 

 

Asystent kierownika produkcji filmowej i telewizyjnej - 343902

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK): CZWARTY

 

Kwalifikacje

 

AUD.01. Przygotowanie i organizacja produkcji audiowizualnej

Kształcenie w zawodzie asystent kierownika produkcji filmowej i telewizyjnej odbywa się:

• w dwuletniej szkole policealnej.

 

Główne zadania i czynności zawodowe

 

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie asystent kierownika produkcji filmowej i telewizyjnej powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji AUD.01. Przygotowanie i organizacja produkcji audiowizualnej:

1) przygotowania produkcji audiowizualnej;

2) realizacji produkcji i postprodukcji audiowizualnej.

 

Predyspozycje do wykonywania zawodu

 

• komunikatywność;

• spostrzegawczość;

• odporność na stres;

• cierpliwość;

• życzliwość;

• dokładność;

• duża sprawność organizacyjna;

• elastyczność i otwartość na zmiany;

• kreatywność;

• gotowość do ciągłej nauki;

• wysoka kultura osobista;

• podzielność uwagi;

• samodzielność;

• zdolność podejmowania szybkich i trafnych decyzji;

• gotowość do pracy w szybkim tempie;

• wytrzymałość na długotrwały wysiłek fizyczny i psychiczny;

• gotowość do pracy w różnych warunkach środowiskowych.

 

Warunki pracy

 

Będziesz pracować:

• przeważnie w zespole, ale także indywidualnie;

• wykonując działania nierutynowe;

• mając nienormowany czas pracy zależny od rodzaju realizowanej produkcji, praca o każdej porze dnia i w każdy dzień (bez wykluczania świąt), z możliwymi nadgodzinami;

• w kontakcie zdalnym (telefon, e-mail) oraz bezpośrednim z ludźmi;

• często odbywając wyjazdy służbowe;

• w zmiennych warunkach atmosferycznych, w miejscu zależnym od realizacji (przestrzenie otwarte, studio, biuro);

• pod nadzorem kierownika produkcji.

 

Możliwości pracy w zawodzie

 

Możesz pracować między innymi:

w teatrze;

w agencjach artystycznych i reklamowych;

w agencjach organizujących imprezy i festiwale;

w stacjach telewizyjnych;

w niezależnych studiach produkcyjnych;

w studiach filmowych

• we własnej firmie.

 

Ścieżki kształcenia w zawodzie asystent kierownika produkcji filmowej i telewizyjnej

Ścieżka dla absolwentów szkół podstawowych

 

 

Ośmioletnia szkoła podstawowa

|

\/

Szkoła ponadpodstawowa dająca wykształcenie średnie lub średnie branżowe

|

\/

Dwuletnia szkoła policealna kształcąca w zawodzie asystent kierownika produkcji filmowej i telewizyjnej oraz zdanie egzaminu z zakresu kwalifikacji AUD.01. Przygotowanie i organizacja produkcji audiowizualnej

 

Ścieżka dla absolwentów szkół ponadpodstawowych i osób dorosłych

 

 

Dwuletnia szkoła policealna kształcąca w zawodzie asystent kierownika produkcji filmowej i telewizyjnej oraz zdanie egzaminu z zakresu kwalifikacji AUD.01. Przygotowanie i organizacja produkcji audiowizualnej

 

 

Szkoły prowadzące kształcenie w zawodzie asystent kierownika produkcji filmowej i telewizyjnej

Informację o szkołach prowadzących kształcenie w tym zawodzie na terenie całego kraju znajdziesz pod adresem:

rspo.men.gov.pl

Podobne artykuły

Wyszukiwarka