• +48 533 367 799

Cieśla - 711501

Branża budowlana BUD Miejsca pracy: prywatna firma budowlana, przedsiębiorstwo mostowo-drogowe

Cieśla - 711501

Branża budowlana

BUD

 

 

Cieśla  - 711501

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK): TRZECI

 

Kwalifikacje

 

BUD.02. Wykonywanie robót ciesielskich

Kształcenie w zawodzie cieśla odbywa się:

• w trzyletniej branżowej szkole pierwszego stopnia;

• na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

 

Główne zadania i czynności zawodowe

 

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie cieśla powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji BUD.02. Wykonywanie robót ciesielskich:

1) przygotowania elementów z drewna oraz materiałów drzewnych do montażu;

2) wykonywania konstrukcji drewnianych;

3) wykonywania deskowań i form elementów konstrukcji betonowych iżelbetowych oraz deskowań systemowych;

4) wykonywania napraw, renowacji i rozbiórki konstrukcji drewnianych.

 

Predyspozycje do wykonywania zawodu

 

• brak lęku przed pracą na wysokościach;

• spostrzegawczość;

• koncentracja i podzielność uwagi;

• wytrzymałość na długotrwały wysiłek;

• chęć pracy w różnych warunkach atmosferycznych;

• wyobraźnia przestrzenna;

• współdziałanie w grupie;

• rzetelność i dokładność;

• wytrwałość.

 

Warunki pracy

 

Będziesz pracować:

• w zespołach kilkuosobowych pod nadzorem;

• wykonując pracę ręcznie lub mechanicznie zzastosowaniem odpowiednich narzędzi i urządzeń;

• w halach produkcyjnych lub na terenie budowy, czasem w warsztacie lub w remontowanym budynku;

• najczęściej w systemie jednozmianowym, ale czasem zmianowym, z możliwymi nadgodzinami.

 

Możliwości pracy w zawodzie

 

Możesz pracować między innymi:

w firmach ogólnobudowlanych na budowach obiektów;

w prywatnych firmach budowlanych;

w przedsiębiorstwach mostowo-drogowych;

• we własnej firmie.

 

Ścieżki kształcenia w zawodzie cieśla

Ścieżka dla absolwentów szkół podstawowych

 

Ośmioletnia szkoła podstawowa

|

\/

Trzyletnia branżowa szkoła pierwszego stopnia kwalifikacja BUD.02. Wykonywanie robót ciesielskich oraz zdanie egzaminu zawodowego z zakresu tej kwalifikacji lub egzaminu czeladniczego

 

Ścieżka dla absolwentów szkół ponadpodstawowych i osób dorosłych

 

Kwalifikacyjny kurs zawodowy w zakresie kwalifikacji BUD.02. Wykonywanie robót ciesielskich oraz zdanie egzaminu zawodowego z zakresu tej kwalifikacji

 

 

Szkoły prowadzące kształcenie w zawodzie cieśla

Informację o szkołach prowadzących kształcenie w tym zawodzie na terenie całego kraju znajdziesz pod adresem: rspo.men.gov.pl

 

Podobne artykuły

Wyszukiwarka