• +48 533 367 799

Technik budowy i strojenia fortepianów i pianin - 311945

Branża audiowizualna AUD Miejsca pracy: zakład rzemieślniczy, ośrodek kultury

Technik budowy i strojenia fortepianów i pianin - 311945

Branża audiowizualna

AUD

 

 

Technik budowy i strojenia fortepianów i pianin - 311945

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK): CZWARTY

 

Kwalifikacje

 

AUD.03. Budowa i renowacja fortepianów i pianin

AUD.04. Strojenie i korekta fortepianów i pianin

Kształcenie w zawodzie technik budowy i strojenia fortepianów i pianin odbywa się:

• w pięcioletnim technikum;

• na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

 

Główne zadania i czynności zawodowe

 

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik budowy i strojenia fortepianów i pianin powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji AUD.03. Budowa i renowacja fortepianów i pianin:

a) wykonania zespołów i podzespołów fortepianów i pianin,

b) renowacji i naprawy elementów i podzespołów fortepianów i pianin,

c) regulacji zespołów i podzespołów fortepianów i pianin,

d) organizowania, kontrolowania, procesów budowy nowych i renowacji używanych fortepianów i pianin;

2) w zakresie kwalifikacji AUD.04. Strojenie i korekta fortepianów i pianin:

a) strojenia i intonacji fortepianów i pianin,

b) regulacji mechanizmów i podzespołów fortepianów i pianin,

c) utrzymywania fortepianów i pianin w sprawności muzycznej i technicznej

 

Predyspozycje do wykonywania zawodu

 

• ostrość słuchu i wzroku;

• uzdolnienia muzyczne;

• zainteresowania artystyczne;

• uzdolnienia techniczne;

• zdolność koncentracji uwagi;

• sprawność manualna;

• wyobraźnia i myślenie twórcze;

• dobra pamięć;

• dokładność i wytrwałość;

• rzetelność;

• precyzja;

• cierpliwość;

• spostrzegawczość;

• wysoka samodyscyplina.

 

Warunki pracy

 

Będziesz pracować:

• przeważnie indywidualnie, czasem nadzorując zespół;

• mając nienormowany czas pracy, przekraczający wymiar dzienny (8 godzin), czasem w porach nocnych;

• w warunkach monotonnych;

• w pomieszczeniach zamkniętych w pozycji wymuszonej przez dostępność elementów fortepianu lub pianina;

• narażony na hałas w trakcie pracy oraz kontakt ze środkami chemicznymi lub zapyleniem.

 

Możliwości pracy w zawodzie

 

Możesz pracować między innymi:

w zakładach lub pracowniach rzemieślniczych produkujących fortepiany/pianina lub bezpośrednio u klienta;

w ośrodkach kultury;

• we własnej firmie.

 

Ścieżki kształcenia w zawodzie technik budowy i strojenia fortepianów i pianin

Ścieżka dla absolwentów szkół podstawowych

 

Ośmioletnia szkoła podstawowa

|

\/

Pięcioletnie technikum kształcące w zawodzie technik budowy i strojenia fortepianów i pianin oraz zdanie egzaminów zawodowych z zakresu kwalifikacji AUD.03. Budowa i renowacja fortepianów i pianin oraz AUD.04. Strojenie i korekta fortepianów i pianin

 

 

Ścieżka dla absolwentów szkół ponadpodstawowych i osób dorosłych

 

kwalifikacyjny kurs zawodowy w zakresie kwalifikacji AUD.03. Budowa i renowacja fortepianów i pianin oraz zdanie egzaminu zawodowego z zakresu tej kwalifikacji

oraz

kwalifikacyjny kurs zawodowy w zakresie kwalifikacji AUD.04. Strojenie i korekta fortepianów i pianin oraz zdanie egzaminu zawodowego z zakresu tej kwalifikacji

plus

Szkoła ponadpodstawowa dająca wykształcenie średnie lub średnie branżowe

 

 

 

Szkoły prowadzące kształcenie w zawodzie technik budowy i strojenia fortepianów i pianin

Informację o szkołach prowadzących kształcenie w tym zawodzie na terenie całego kraju znajdziesz pod adresem:

rspo.men.gov.pl

Podobne artykuły

Wyszukiwarka