• +48 533 367 799

Dekarz - 712101

Branża budowlana BUD Miejsca pracy: firma dekarska, firma budowlana, zakład produkcji pokryć dachowych

Dekarz - 712101

Branża budowlana

BUD

 

 

Dekarz - 712101 

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK): TRZECI

 

Kwalifikacje

 

BUD.03. Wykonywanie robót dekarsko-blacharskich

Kształcenie w zawodzie dekarz odbywa się:

• w trzyletniej branżowej szkole pierwszego stopnia;

• na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

 

Główne zadania i czynności zawodowe

 

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie dekarz powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji BUD.03. Wykonywanie robót dekarsko-blacharskich:

1) wykonywania pokryć dachowych, obróbek dekarskich i blacharskich oraz odwodnień połaci dachowych;

2) wykonywania montażu okien dachowych, wyłazów, świetlików i urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej;

3) wykonywania naprawy i rozbiórki pokryć dachowych, obróbek dekarskich i blacharskich, termoizolacji dachów i odwodnień połaci dachowych.

 

Predyspozycje do wykonywania zawodu

 

• brak lęku przed pracą na wysokościach;

• dobra kondycja fizyczna;

• sprawność manualna;

• zmysł równowagi;

• koordynacja wzrokowo-ruchowa;

• odporność zdrowotna;

• spostrzegawczość;

• koncentracja i podzielność uwagi;

• wytrzymałość na długotrwały wysiłek;

• chęć pracy w różnych warunkach atmosferycznych;

• wyobraźnia przestrzenna;

• współdziałanie w grupie;

• rzetelność i dokładność;

• wytrwałość.

 

Warunki pracy

 

Będziesz pracować:

• w zespołach kilkuosobowych pod nadzorem brygadzisty;

• wykonując pracę ręcznie lub mechanicznie zzastosowaniem odpowiednich narzędzi i urządzeń;

• na terenie budowy, na remontowanym budynku;

• na wysokości (rusztowania);

• najczęściej w systemie jednozmianowym, ale czasem zmianowym, z możliwymi nadgodzinami.

 

Możliwości pracy w zawodzie

 

Możesz pracować między innymi:

w firmach ogólnobudowlanych na budowach obiektów;

w prywatnych firmach budowlanych;

w firmach dekarskich;

w warsztatach rzemieślniczych;

w zakładach produkcji pokryć dachowych;

w składach budowlanych;

• we własnej firmie.

 

Ścieżki kształcenia w zawodzie dekarz

Ścieżka dla absolwentów szkół podstawowych

 

Ośmioletnia szkoła podstawowa

|

\/

Trzyletnia branżowa szkoła pierwszego stopnia kwalifikacja BUD.03. Wykonywanie robót dekarsko-blacharskich oraz zdanie egzaminu zawodowego z zakresu tej kwalifikacji lub egzaminu czeladniczego

 

Ścieżka dla absolwentów szkół ponadpodstawowych i osób dorosłych

 

Kwalifikacyjny kurs zawodowy w zakresie kwalifikacji BUD.03. Wykonywanie robót dekarsko-blacharskich oraz zdanie egzaminu zawodowego z zakresu tej kwalifikacji

 

 

Szkoły prowadzące kształcenie w zawodzie dekarz

Informację o szkołach prowadzących kształcenie w tym zawodzie na terenie całego kraju znajdziesz pod adresem: rspo.men.gov.pl

 

Podobne artykuły

Wyszukiwarka