• +48 533 367 799

Monter izolacji budowlanych - 712401

Branża budowlana BUD Miejsca pracy: firma ogólnobudowlana, firma świadcząsca usługi w zakresie izolacji

Monter izolacji budowlanych - 712401

Branża budowlana

BUD

 

 

Monter izolacji budowlanych - 712401

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK): TRZECI

 

Kwalifikacje

 

BUD.06. Wykonywanie izolacji budowlanych

Kształcenie w zawodzie monter izolacji budowlanych odbywa się:

• w trzyletniej branżowej szkole pierwszego stopnia;

• na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

 

Główne zadania i czynności zawodowe

 

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie monter izolacji budowlanych powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji BUD.06. Wykonywanie izolacji budowlanych:

1) wykonywania i naprawy izolacji wodochronnych;

2) wykonywania i naprawy izolacji termicznych, akustycznych i przeciwdrganiowych;

3) wykonywania i naprawy izolacji antykorozyjnych ichemoodpornych.

 

Predyspozycje do wykonywania zawodu

 

• dokładność;

• cierpliwość i wytrwałość;

• umiejętność koncentracji uwagi;

• łatwość przechodzenia od jednej czynności do drugiej;

• wytrwałość przy wykonywaniu prac monotonnych;

• wytrzymałość na długotrwały wysiłek;

• samodzielność;

• umiejętność współdziałania w zespole;

• umiejętność podporządkowania się.

 

Warunki pracy

 

Będziesz pracować:

• w zespołach kilkuosobowych pod nadzorem;

• w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz, w ciągłym ruchu;

• w halach produkcyjnych lub na terenie budowy;

• na wysokości, z wykorzystaniem rusztowań i podnośników;

• wykonując pracę ręcznie lub mechanicznie, z zastosowaniem odpowiednich narzędzi i urządzeń;

• na wyjazdach poza miejscem zamieszkania;

• najczęściej w systemie jednozmianowym, ale czasem zmianowym, z możliwymi nadgodzinami.

 

Możliwości pracy w zawodzie

 

Możesz pracować między innymi:

w wyspecjalizowanych firmach świadczących specyficzne usługi w zakresie izolacji;

w firmach świadczących usługi w zakresie wykonywania izolacji w budownictwie ogólnym;

w firmach ogólnobudowlanych na budowach obiektów;

w prywatnych firmach budowlanych;

w przedsiębiorstwach produkujących materiały izolacyjne;

• we własnej firmie.

 

Ścieżki kształcenia w zawodzie monter izolacji budowlanych

Ścieżka dla absolwentów szkół podstawowych

 

Ośmiolentnia szkoła podstawowa

|

\/

Trzyletnia branżowa szkoła pierwszego stopnia kwalifikacja BUD.06. Wykonywanie izolacji budowlanych oraz zdanie egzaminu zawodowego z zakresu tej kwalifikacji lub egzaminu czeladniczego

 

Ścieżka dla absolwentów szkół ponadpodstawowych i osób dorosłych

 

Kwalifikacyjny kurs zawodowy w zakresie kwalifikacji BUD.06. Wykonywanie izolacji budowlanych oraz zdanie egzaminu zawodowego z zakresu tej kwalifikacji

 

 

Szkoły prowadzące kształcenie w zawodzie monter izolacji budowlanych

Informację o szkołach prowadzących kształcenie w tym zawodzie na terenie całego kraju znajdziesz pod adresem: rspo.men.gov.pl

 

Podobne artykuły

Wyszukiwarka