• +48 533 367 799

Monter izolacji przemysłowych - 712403

Branża budowlana BUD MIejsca pracy: elektrownia, ciepłownia, przedsiębiorstwo chemiczne, rafineria

Monter izolacji przemysłowych - 712403

Branża budowlana

BUD

 

 

Monter izolacji przemysłowych - 712403

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK): TRZECI

 

Kwalifikacje

 

BUD.07. Wykonywanie płaszczy ochronnych z blachy, konstrukcji wsporczych i nośnych oraz izolacji przemysłowych

Kształcenie w zawodzie monter izolacji przemysłowych odbywa się:

• w trzyletniej branżowej szkole pierwszego stopnia;

• na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

 

Główne zadania i czynności zawodowe

 

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie monter izolacji przemysłowych powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji BUD.07. Wykonywanie płaszczy ochronnych z blachy, konstrukcji wsporczych i nośnych oraz izolacji przemysłowych:

1) wykonywania płaszczy ochronnych izolacji przemysłowych;

2) wykonywania konstrukcji wsporczych i nośnych izolacji przemysłowych;

3) wykonywania i naprawy ciepłochronnych oraz zimnochronnych izolacji przemysłowych;

4) wykonywania i naprawy akustycznych oraz przeciwdrganiowych izolacji przemysłowych;

5) wykonywania i naprawy ogniochronnych izolacji przemysłowych.

 

Predyspozycje do wykonywania zawodu

 

• dokładność;

• cierpliwość i wytrwałość;

• umiejętność koncentracji uwagi;

• łatwość przechodzenia od jednej czynności do drugiej;

• wytrwałość przy wykonywaniu prac monotonnych;

• wytrzymałość na długotrwały wysiłek;

• samodzielność;

• umiejętność współdziałania w zespole;

• umiejętność podporządkowania się.

 

Warunki pracy

 

Będziesz pracować:

• w zespołach kilkuosobowych pod nadzorem;

• w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz, często w pozycji wymuszonej;

• w halach produkcyjnych lub na terenie budowy oraz na wolnym powietrzu;

• na wysokości, z wykorzystaniem rusztowań i podnośników;

• wykonując pracę ręcznie lub mechanicznie zzastosowaniem odpowiednich narzędzi i urządzeń;

• na wyjazdach poza miejscem zamieszkania;

• najczęściej w systemie jednozmianowym, ale czasem zmianowym, z możliwymi nadgodzinami.

 

Możliwości pracy w zawodzie

 

Możesz pracować między innymi:

w wyspecjalizowanych firmach świadczących specyficzne usługi w zakresie izolacji;

w rafineriach;

w przedsiębiorstwach branży chemicznej;

w elektrowniach i elektrociepłowniach;

w zakładach ciepłowniczych i firmach zajmujących się przesyłem ciepła;

• we własnej firmie.

 

Ścieżki kształcenia w zawodzie monter izolacji przemysłowych

Ścieżka dla absolwentów szkół podstawowych

 

Ośmiolentnia szkoła podstawowa

|

\/

Trzyletnia branżowa szkoła pierwszego stopnia kwalifikacja BUD.07. Wykonywanie płaszczy ochronnych z blachy, konstrukcji wsporczych i nośnych oraz izolacji przemysłowych oraz zdanie egzaminu zawodowego z zakresu tej kwalifikacji lub egzaminu czeladniczego

 

Ścieżka dla absolwentów szkół ponadpodstawowych i osób dorosłych

 

Kwalifikacyjny kurs zawodowy w zakresie kwalifikacji BUD.07. Wykonywanie płaszczy ochronnych z blachy, konstrukcji wsporczych i nośnych oraz izolacji przemysłowych oraz zdanie egzaminu zawodowego z zakresu tej kwalifikacji

 

 

Szkoły prowadzące kształcenie w zawodzie monter izolacji przemysłowych

Informację o szkołach prowadzących kształcenie w tym zawodzie na terenie całego kraju znajdziesz pod adresem: rspo.men.gov.pl

 

Podobne artykuły

Wyszukiwarka