• +48 533 367 799

Monter sieci i instalacji sanitarnych - 712618

Branża budowlana BUD Miejsca pracy: konserwacja instalacji sanitarnych, stacja uzdatniania wody

Monter sieci i instalacji sanitarnych - 712618

Branża budowlana

BUD

 

 

Monter sieci i instalacji sanitarnych - 712618

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK): TRZECI

 

Kwalifikacje

 

BUD.09. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

Kształcenie w zawodzie monter sieci i instalacji sanitarnych odbywa się:

• w trzyletniej branżowej szkole pierwszego stopnia;

• na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

 

Główne zadania i czynności zawodowe

 

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie monter sieci i instalacji sanitarnych powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji BUD.09. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych:

1) wykonywania robót przygotowawczych związanych z budową sieci komunalnych oraz montażem instalacji sanitarnych;

2) wykonywania robót związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz sieci i węzłów ciepłowniczych;

3) wykonywania montażu instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;

4) wykonywania robót związanych z konserwacją, remontem i modernizacją sieci oraz instalacji sanitarnych.

 

Predyspozycje do wykonywania zawodu

 

• dokładność;

• cierpliwość i wytrwałość;

• umiejętność koncentracji uwagi;,

• łatwość przechodzenia od jednej czynności do drugiej;

• wytrwałość przy wykonywaniu prac monotonnych;

• wytrzymałość na długotrwały wysiłek;

• samodzielność;

• umiejętność współdziałania w zespole;

• umiejętność podporządkowania się.

 

Warunki pracy

 

Będziesz pracować:

• w zespołach kilkuosobowych pod nadzorem;

• w różnych warunkach (w pomieszczeniach, na wolnym powietrzu);

• na terenie budowy;

• wykonując pracę ręcznie lub mechanicznie z zastosowaniem odpowiednich narzędzi i urządzeń;

• na wyjazdach poza miejscem zamieszkania;

• najczęściej w systemie jednozmianowym, ale czasem zmianowym, z możliwymi nadgodzinami.

 

Możliwości pracy w zawodzie

 

Możesz pracować między innymi:

w firmach usługowych zajmujących się konserwacją, remontem i naprawą sieci i instalacji sanitarnych;

• w firmach usuwających awarie: pogotowiu wodnokanalizacyjnym, gazowym, sanitarnym;

• w firmach budujących i obsługujących sieci komunalne;

• w przedsiębiorstwach budowlano-instalacyjnych świadczących specjalistyczne usługi w dziedzinie budowy instalacji sanitarnych;

• w specjalistycznych firmach świadczących usługi okresowych przeglądów technicznych instalacji sanitarnych;

• w przedsiębiorstwach zajmujących się eksploatacją kotłowni gazowych;

• w zakładach energetyki cieplnej;

w stacjach uzdatniania wody;

• we własnej firmie

 

Ścieżki kształcenia w zawodzie monter sieci i instalacji sanitarnych

Ścieżka dla absolwentów szkół podstawowych

 

Ośmioletnia szkoła podstawowa

|

\/

Trzyletnia branżowa szkoła pierwszego stopnia kwalifikacja BUD.09. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych oraz zdanie egzaminu zawodowego z zakresu tej kwalifikacji lub egzaminu czeladniczego

 

Ścieżka dla absolwentów szkół ponadpodstawowych i osób dorosłych

 

Kwalifikacyjny kurs zawodowy w zakresie kwalifikacji BUD.09. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych oraz zdanie egzaminu zawodowego z zakresu tej kwalifikacji

 

 

Szkoły prowadzące kształcenie w zawodzie monter sieci i instalacji sanitarnych

Informację o szkołach prowadzących kształcenie w tym zawodzie na terenie całego kraju znajdziesz pod adresem: rspo.men.gov.pl

Podobne artykuły

Wyszukiwarka