• +48 533 367 799

Technik ochrony środowiska - 325511

Branża chemiczna CHM Miejsca pracy: miejski Inspektor Ochrony Środowiska, stacja sanitarna epidemiologiczna, stacja ochrony środowiska

Technik ochrony środowiska - 325511

Branża chemiczna

CHM

 

 

Technik ochrony środowiska - 325511

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK): CZWARTY

 

Kwalifikacje

 

CHM.05. Ocena stanu środowiska, planowanie i realizacja zadań w ochronie środowiska

Kształcenie w zawodzie technik ochrony środowiska odbywa się:

• w pięcioletnim technikum;

• na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

 

Główne zadania i czynności zawodowe

 

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik ochrony środowiska powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji CHM.05. Ocena stanu środowiska, planowanie i realizacja zadań w ochronie środowiska:

1) monitorowania poziomu zanieczyszczeń powietrza, wód i gleb;

2) oceny stanu powietrza, wód i gleb;

3) planowania i prowadzenia gospodarki odpadami;

4) planowania i realizacji działań na rzecz ochrony środowiska.

 

Predyspozycje do wykonywania zawodu

 

• ogólna dobra wydolność fizyczna;

• sprawność zmysłu dotyku;

• sprawność narządu wzroku i słuchu;

• ostrość wzroku i słuchu;

• rozróżnianie barw;

• zręczność rąk;

• zręczność palców;

• komunikatywność;

• odporność na stres;

• cierpliwość;

• dokładność;

• kreatywność;

• spostrzegawczość;

• wysoka sprawność manualna;

• zainteresowania techniczne;

• wyobraźnia przestrzenna;

• koordynacja wzrokowo-ruchowa;

• wyobraźnia konstrukcyjna itechniczna;

• zdolność podejmowania decyzji;

• planowanie pracy własnej izespołowej;

• podzielność uwagi;

• gotowość do ciągłej nauki i nabywania nowych umiejętności;

• gotowość do pracy w szybkim tempie;

• gotowość do pracy w różnych warunkach środowiskowych;

• zdolności analityczne.

 

Warunki pracy

 

Będziesz pracować:

• wykorzystując wiedzę i umiejętności zzakresu ochrony środowiska;

• wprowadzając nowe rozwiązania dotyczące ochrony środowiska;

• najczęściej indywidualnie, czasami w zespole;

• najczęściej w systemie pracy jednozmianowej, w stałych godzinach;

• w zależności od wykonywanego zadania, w pozycji stojącej lub siedzącej;

• w pomieszczeniach biurowych;

• w laboratoriach.

 

Możliwości pracy w zawodzie

 

Możesz pracować między innymi:

w organach administracji np. Wojewódzki lub Miejski Inspektorat Ochrony Środowiska albo oddziały terenowe;

w stacjach sanitarno-epidemiologicznych;

w działach ochrony środowiska zakładów przemysłowych, np. elektrociepłowniach, zakładach chemicznych, kosmetycznych, produkujących żywność, materiały budowlane, w szpitalach, na straży pożarnej;

w miejskich i prywatnych przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji;

• w stacjach uzdatniania wody i oczyszczalniach ścieków;

w zakładach unieszkodliwiania odpadów, w tym toksycznych;

w pracowniach biur projektowych.

 

Ścieżki kształcenia w zawodzie technik ochrony środowiska

Ścieżka dla absolwentów szkół podstawowych

 

Ośmioletnia szkoła podstawowa

|

\/

Pięcioletnie technikum kształcące w zawodzie technik ochrony środowiska oraz zdanie egzaminu zawodowego z zakresu kwalifikacji CHM.05. Ocena stanu środowiska, planowanie i realizacja zadań w ochronie środowiska

 

Ścieżka dla absolwentów szkół ponadpodstawowych i osób dorosłych

 

Kwalifikacyjny kurs zawodowy w zakresie kwalifikacji CHM.05. Ocena stanu środowiska, planowanie i realizacja zadań w ochronie środowiska oraz zdanie egzaminu zawodowego z zakresu tej kwalifikacji

 

plus

 

Szkoła ponadpodstawowa dająca wykształcenie średnie lub średnie branżowe

 

 

Szkoły prowadzące kształcenie w zawodzie technik ochrony środowiska

Informację o szkołach prowadzących kształcenie w tym zawodzie na terenie całego kraju znajdziesz pod adresem: rspo.men.gov.pl

Podobne artykuły

Wyszukiwarka