• +48 533 367 799

Technik technologii chemicznej - 311603

Branża chemiczna CHM Miejsca pracy: laboratorium chemiczne, instytucja naukowo-badawcza

Technik technologii chemicznej - 311603

Branża chemiczna

CHM

 

 

Technik technologii chemicznej - 311603

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK): CZWARTY

 

Kwalifikacje

 

CHM.02. Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego CHM.06. Organizacja i kontrolowanie procesów technologicznych w przemyśle chemicznym

Kształcenie w zawodzie technik technologii chemicznej odbywa się:

• w pięcioletnim technikum;

• w dwuletniej branżowej szkole II stopnia dla absolwentów trzyletniej branżowej szkoły pierwszego stopnia;

• na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

 

Główne zadania i czynności zawodowe

 

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik technologii chemicznej powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych: w zakresie kwalifikacji CHM.02. Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego:

a) wytwarzania półproduktów i produktów chemicznych,

b) użytkowania maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego,

c) kontrolowania przebiegu procesów technologicznych przemysłu chemicznego;

i w zakresie kwalifikacji CHM.06. Organizacja i kontrolowanie procesów technologicznych w przemyśle chemicznym:

a) przygotowania procesów technologicznych,

b) kontrolowania procesów technologicznych,

c) wykonywania badań laboratoryjnych w przemyśle chemicznym.

 

Predyspozycje do wykonywania zawodu

 

• ogólna dobra wydolność fizyczna;

• sprawność zmysłu dotyku;

• sprawność narządu wzroku isłuchu;

• ostrość wzroku i słuchu;

• zręczność rąk;

• zręczność palców;

• komunikatywność;

• odporność na stres;

• cierpliwość;

• dokładność;

• kreatywność;

• spostrzegawczość;

• wysoka sprawność manualna;

• zainteresowania techniczne;

• wyobraźnia przestrzenna;

• koordynacja wzrokowo-ruchowa;

• wyobraźnia konstrukcyjna itechniczna;

• zdolność podejmowania decyzji;

• zdolności przywódcze;

• zarządzanie małymi zespołami;

• planowanie pracy własnej izespołowej;

• podzielność uwagi;

• gotowość do ciągłej nauki i nabywania nowych umiejętności;

• gotowość do pracy w szybkim tempie;

• gotowość do pracy w różnych warunkach środowiskowych;

• zdolności analityczne i zarządcze.

 

Warunki pracy

 

Będziesz pracować:

• nadzorując pracę zespołu;

• w wydzielonych pomieszczeniach lub halach produkcyjnych zakładu;

• w pomieszczeniach produkcyjnych posiadających oświetlenie naturalne isztuczne, wyposażonych w instalacje wentylacyjne/klimatyzacyjne oraz odpowiednie instalacje, np.: ujęcia wody zimnej i ciepłej, kanały ściekowe;

• najczęściej w pozycji stojącej, często w pozycji wymuszonej;

• w systemie ośmiogodzinnym, jedno- lub dwuzmianowym;

• czasami w hałasie spowodowanym pracą niektórych maszyn.

 

Możliwości pracy w zawodzie

 

Możesz pracować między innymi:

w zakładach przemysłu petrochemicznego, sodowego, kwasu siarkowego, nawozów sztucznych;

• w zakładach produkujących tworzywa sztuczne, włókna sztuczne, środki czystości, farby i lakiery;

• w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym, gumowym;

• w miejskich przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji, stacjach uzdatniania wody;

• w instytucjach naukowo-badawczych;

• w laboratoriach chemicznych.

 

Ścieżki kształcenia w zawodzie technik technologii chemicznej

Ścieżka dla absolwentów szkół podstawowych

 

Ośmioletnia szkoła podstawowa

|

\/

Pięcioletnie technikum kształcące w zawodzie technik technologii chemicznej oraz zdanie egzaminów zawodowych z zakresu kwalifikacji CHM.02. Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego oraz CHM.06. Organizacja i kontrolowanie procesów technologicznych w przemyśle chemicznym

 

albo

 

Trzyletnia branżowa szkoła pierwszego stopnia kwalifikacja CHM.02. Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego oraz zdanie egzaminu zawodowego z zakresu tej kwalifikacji

|

\/

Dwuletnia branżowa szkoła drugiego stopnia kwalifikacja CHM.06. Organizacja i kontrolowanie procesów technologicznych w przemyśle chemicznym oraz zdanie egzaminu zawodowego z zakresu tej kwalifikacji

 

albo

 

Trzyletnia branżowa szkoła pierwszego stopnia kwalifikacja CHM.02. Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego oraz zdanie egzaminu zawodowego z zakresu tej kwalifikacji

|

\/

Kwalifikacyjny kurs zawodowy w zakresie kwalifikacji CHM.06. Organizacja i kontrolowanie procesów technologicznych w przemyśle chemicznym oraz zdanie egzaminu zawodowego z zakresu tej kwalifikacji

 

plus

 

Szkoła ponadpodstawowa dająca wykształcenie średnie lub średnie branżowe

 

Ścieżka dla absolwentów szkół ponadpodstawowych i osób dorosłych

 

Kwalifikacyjny kurs zawodowy w zakresie kwalifikacji CHM.02. Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego oraz zdanie egzaminu zawodowego z zakresu tej kwalifikacji

 

oraz

 

Kwalifikacyjny kurs zawodowy w zakresie kwalifikacji CHM.06. Organizacja i kontrolowanie procesów technologicznych w przemyśle chemicznym oraz zdanie egzaminu zawodowego z zakresu tej kwalifikacji

 

plus

 

Szkoła ponadpodstawowa dająca wykształcenie średnie lub średnie branżowe

 

 

Szkoły prowadzące kształcenie w zawodzie technik technologii chemicznej

Informację o szkołach prowadzących kształcenie w tym zawodzie na terenie całego kraju znajdziesz pod adresem: rspo.men.gov.pl

Podobne artykuły

Wyszukiwarka