• +48 533 367 799

Tapicer - 753402

Branża drzewno-meblarska DRM Miejsca pracy: konserwator w muzeum, zakład tapicerski, meblowy, skleb meblowy, hurtownia

Tapicer - 753402

Branża drzewno-meblarska

DRM

 

 

Tapicer - 753402

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK): TRZECI

 

Kwalifikacje

 

DRM.05. Wykonywanie wyrobów tapicerowanych

Kształcenie w zawodzie tapicer odbywa się:

• w trzyletniej branżowej szkole pierwszego stopnia;

• na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

 

Główne zadania i czynności zawodowe

 

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie tapicer powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji DRM.05. Wykonywanie wyrobów tapicerowanych:

1) wykonywania wyrobów tapicerowanych i prac dekoratorskich;

2) wykonywania napraw i renowacji wyrobów tapicerowanych.

 

Predyspozycje do wykonywania zawodu

 

• staranność i estetyka wykonywania prac;

• komunikatywność;

• odporność na stres;

• cierpliwość;

• dokładność;

• wyobraźnia, myślenie twórcze, kreatywność;

• spostrzegawczość i rozróżnianie barw;

• zręczność rąk i palców;

• zainteresowania techniczne;

• wyobraźnia przestrzenna;

• koordynacja wzrokowo-ruchowa;

• wyobraźnia konstrukcyjna itechniczna;

• podzielność uwagi;

• gotowość do ciągłej nauki i nabywania nowych umiejętności;

• gotowość do pracy w szybkim tempie.

 

Warunki pracy

 

Będziesz pracować:

• w halach produkcyjnych, pracowniach zakładu rzemieślniczego;

• indywidualnie lub zespołowo;

• najczęściej w pozycji stojącej obsługując maszyny tapicerskie, czasami w pozycji siedzącej lub klęczącej;

• 8 godzin, czasem w trybie zmianowym, z możliwymi nadgodzinami;

• czasem w uciążliwym hałasie;

• podnosząc i przenosząc ciężary;

• posługując się ostrymi narzędziami.

 

Możliwości pracy w zawodzie

 

Możesz pracować między innymi:

w zakładach produkujących i naprawiających wyroby tapicerowane oraz prowadzących prace tapicersko-dekoratorskie;

w zakładach meblowych;

w zakładach tapicerskich;

w fabrykach mebli tapicerowanych;

w pracowniach dekoratorskich planów filmowych i teatralnych;

w pracowniach konserwatorskich w muzeach;

w sklepach i hurtowniach jako doradca klienta;

w pracowniach projektowych mebli tapicerowanych i wyrobów tapicerskich;

• u klienta, np. hotelach, ośrodkach wypoczynkowych;

• we własnej firmie, świadcząc usługi tapicerskie i/lub renowacji mebli tapicerowanych.

 

Ścieżki kształcenia w zawodzie tapicer

Ścieżka dla absolwentów szkół podstawowych

 

Ośmioletnia szkoła podstawowa

|

\/

Trzyletnia branżowa szkoła pierwszego stopnia kwalifikacja DRM.05. Wykonywanie wyrobów tapicerowanych oraz zdanie egzaminu zawodowego z zakresu tej kwalifikacji lub egzaminu czeladniczego

 

Ścieżka dla absolwentów szkół ponadpodstawowych i osób dorosłych

 

Kwalifikacyjny kurs zawodowy w zakresie kwalifikacji DRM.05. Wykonywanie wyrobów tapicerowanych oraz zdanie egzaminu zawodowego z zakresu tej kwalifikacji

 

 

Szkoły prowadzące kształcenie w zawodzie tapicer

Informację o szkołach prowadzących kształcenie w tym zawodzie na terenie całego kraju znajdziesz pod adresem: rspo.men.gov.pl

Podobne artykuły

Wyszukiwarka