• +48 533 367 799

Luka płacowa w Polsce jedną z najniższych w Europie

Według danych Eurostatu współczynnik aktywności zawodowej w Polsce wynosi 72,3%.

Luka płacowa w Polsce jedną z najniższych w Europie

Według danych statystycznych aktywność zawodowa kobiet wzrasta. – Nie ziściły się przepowiednie opozycji krytykujące wprowadzenie programu 500 plus w 2016 r. Aktywność zawodowa kobiet nie spadła tak dramatycznie jak w innych krajach Unii Europejskiej w czasie pandemii. Od tamtego czasu, szczególnie wśród kobiet w wieku produkcyjnym, aktywność zawodowa bardzo szybko rośnie – podkreśliła wiceminister rodziny i polityki społecznej Barbara Socha w Sejmie.

Wiceminister wskazała, że według danych Eurostatu współczynnik aktywności zawodowej w Polsce wynosi 72,3%. – Można powiedzieć, że doganiamy powoli średnią unijną, gdzie średnio 74% kobiet pracuje. To jest przedział wieku 20-64, a zatem obejmuje również te roczniki kobiet, które już osiągnęły w Polsce wiek emerytalny – zaznaczyła.

Jak dodała, aktywności zawodowa kobiet w Polsce wzrosła od 2015 r. o 7,6%. – W grupie kobiet starszych aktywność zawodowa wzrosła jeszcze bardziej. U kobiet między 55. a 64. rokiem życia ta aktywność wzrosła z 35% do ponad 45%, a więc więcej niż 10 punktów procentowych – podkreśliła wiceminister. Dodała, że wśród kobiet z wyższym wykształceniem wskaźnik aktywności zawodowej wynosi prawie 88%.

Zdaniem wiceszefowej MRiPS wysokie wskaźniki zatrudnienia kobiet są wynikiem dobrej sytuacji na rynku pracy, niskiego bezrobocia, a także zmniejszenia luki płacowej. – Luka płacowa w Polsce jest jedną z najniższych w Europie i wynosi 4,5% przy średniej unijnej wynoszącej 13% – przekazała wiceminister.

Udział kobiet na stanowiskach kierowniczych wynosi z kolei poniżej 50%. – Jesteśmy numerem jeden w Unii Europejskiej pod względem udziału kobiet zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych – podkreśliła Barbata Socha.

Wśród najważniejszych systemowych działań, które mają wesprzeć kobiety w powrocie do pracy po urodzenia dziecka, polityk wymieniła rozwój opieki żłobkowej i wsparcie finansowe w postaci Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego. – Nie traktujemy przerwy macierzyńskiej jako zła, które należy zwalczać, nie zachęcamy kobiet, by wcześnie wracały do pracy. Chcemy dać im wybór – przekonywała wiceminister. Przypomniała także o procedowanych w parlamencie zmianach w Kodeksie pracy dotyczących pracy zdalnej, które także mają ułatwić godzenie rodzicielstwa z życiem zawodowym.

fot. unsplash.com
oprac. /kp/

Podobne artykuły

Wyszukiwarka