• +48 533 367 799

Nawet za połowę martwych urodzeń rocznie może odpowiadać smog

Polityka czystego powietrza może zapobiegać porodom martwych dzieci. Ponadto osobiste środki ochrony przed zanieczyszczeniem mogą również chronić wrażliwe kobiety w ciąży.

Nawet za połowę martwych urodzeń rocznie może odpowiadać smog

Po odkryciu w płucach i mózgach martwych płodów toksycznych cząstek przeprowadzono pierwsze globalne badania. Naukowcy uważają, że prawie milion martwych urodzeń rocznie, czyli prawie połowa wszystkich, może być związana z narażeniem płodów na cząstki zanieczyszczeń mniejszych niż 2,5 mikrona (PM2,5), pochodzących głównie ze spalania paliw kopalnych.

Analiza, która została opisana w "The Guardian", objęła 137 krajów w Azji, Afryce i Ameryce Łacińskiej, gdzie odnotowano wysoki wskaźnik martwych urodzeń. Naukowcy zdawali sobie sprawę, że zanieczyszczone powietrze zwiększa ryzyko urodzenia martwego płodu, ale przeprowadzone badania są pierwszymi, które oceniają liczbę zgonów płodów. Raport końcowy został oparty na danych z ponad 45 tys. martwych i żywych urodzeń.

Nie określono, w jaki sposób zanieczyszczenie małymi cząsteczkami może doprowadzić do śmierci płodu. Naukowcom udało się jednak dowieść, że cząsteczki zanieczyszczeń przechodzące przez łożysko mogą powodować "nieodwracalne uszkodzenia embrionu", a także są w stanie uszkodzić samo łożysko. Autorzy raportu przyjrzeli się też statystykom po ujawnieniu w październiku, że w narządach płodów wykryto toksyczne cząsteczki pochodzące z zanieczyszczeń powietrza. Po raz pierwszy owe cząsteczki zauważono w łożyskach w 2018 r. i wtedy wiadomo było, że zanieczyszczone powietrze ma silny związek ze zwiększoną liczbą poronień, przedwczesnych porodów, niską masa urodzeniową i zaburzeniami rozwoju mózgu.

Naukowcy podkreślili, że "polityka czystego powietrza, która została uchwalona w niektórych krajach, takich jak Chiny, może zapobiegać porodom martwych dzieci. Ponadto osobiste środki ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza, tj. noszenie masek, instalowanie oczyszczaczy powietrza, unikanie wychodzenia na zewnątrz, gdy występuje zanieczyszczenie powietrza, mogą również chronić wrażliwe kobiety w ciąży".

fot. freepik.com
oprac. /kp/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka