• +48 533 367 799

Przedsiębiorcy walczą z biurokracją

Zbyt wysoki poziom skomplikowania systemu podatkowego przekłada się bezpośrednio m.in. na trudności związane z wykonywaniem obowiązków podatkowych.

Przedsiębiorcy walczą z biurokracją

Polscy przedsiębiorcy na wypełnianiu obowiązków podatkowych spędzają średnio 334 godziny w ciągu roku. Pod tym względem Polska zajmuje drugie miejsce. Pierwsza jest Bułgaria z 441 godzinami – wynika z raportu "Podatki pod lupą: Jak odnaleźć się w labiryncie skomplikowanych przepisów podatkowych?" PwC. Z kolei w zestawieniu Tax Complexity Index przygotowanym przez zespół badawczy z uniwersytetów w Paderborn i Monachium w Niemczech w 2022 r. Polska znalazła się na drugim miejscu pod względem poziomu skomplikowania systemu podatkowego. Średnie koszty związane z wywiązywaniem się z obowiązków podatkowych w zakresie CIT w Polsce wynoszą 2,4% obrotu, co również jest jednym z najwyższych wyników w Unii Europejskiej. Jedynie na Cyprze przedsiębiorcy ponoszą wyższe koszty, wynoszące 2,6%.

Jak wskazują autorzy raportu, zbyt wysoki poziom skomplikowania polskiego systemu podatkowego przekłada się bezpośrednio m.in. na trudności związane z wykonywaniem obowiązków podatkowych oraz z adaptacją do nowych regulacji, a także na liczne wątpliwości interpretacyjne. – Uproszczenie przepisów i wydłużenie okresu vacatio legis mogłyby znacząco ułatwić przedsiębiorcom prowadzenie biznesu i zmniejszyć ryzyko błędów, jednocześnie zapewniając odpowiednie wpływy budżetowe. Systematyczna ocena skutków regulacji podatkowych i dostarczanie podatnikom zrozumiałych instrukcji są kluczowe dla poprawy funkcjonowania systemu podatkowego w Polsce – podkreśla Tomasz Kassel z PwC Polska.

Natomiast Mikołaj Woźniak z PwC Polska zwraca uwagę, że wysokie koszty wywiązywania się z obowiązków podatkowych w Polsce wynikają m.in. z czasochłonności wykonywanych zadań. – W praktyce, w celu wypełnienia licznych obowiązków podatkowych, spółki ponoszą koszty związane m.in. z wynagrodzeniami i nadgodzinami pracowników wykonujących obowiązki podatkowe, rekrutacją nowych pracowników, nabyciem i utrzymaniem odpowiednich narzędzi informatycznych, zapewnieniem dostępu do szkoleń i baz wiedzy czy korzystaniem ze wsparcia zewnętrznych doradców podatkowych – wyjaśnia ekspert.

Co mogłoby ułatwić przedsiębiorcom pracę w tek kwestii i uprościć system podatkowy? Zdaniem autorów raportu może być to systemowa ocena skutków regulacji podatkowych, która powinna prowadzić do konkretnych działań, takich jak zmiany wybranych przepisów bądź ich uchylenie. W ich ocenie potrzebne są też stałe konsultacje podatkowe z podatnikami, doradcami podatkowymi i innymi zainteresowanymi stronami w celu identyfikacji obszarów do usprawnień i uproszczeń w systemie podatkowym. Istotne jest też zapewnienie podatnikom więcej czasu na przygotowanie się do zaadresowania nowych obowiązków podatkowych. Jako pomocne wymieniono także dostarczanie podatnikom praktycznych i zrozumiałych instrukcji i wyjaśnień, by wesprzeć ich w prawidłowym wypełnianiu obowiązków podatkowych.

Przykładem państwa, w którym zarówno legislacja, jak i zasady raportowania podatkowego są klarowne i przyjazne podatnikom, jest Estonia. Przedsiębiorcy poświęcają tem na wypełnianie obowiązków podatkowych średnio zaledwie 50 godzin rocznie, co pokazuje, że możliwe jest stworzenie bardziej efektywnego systemu podatkowego.

fot. freepik.com
oprac. /kp/

Podobne artykuły

Wyszukiwarka