• +48 533 367 799

Nowa wysokość płacy minimalnej na 2025 rok

Proponowane 4626 zł od 1 stycznia 2025 r. będzie oznaczało wzrost o 326 zł w stosunku do kwoty obowiązującej od 1 lipca 2024 r.

Nowa wysokość płacy minimalnej na 2025 rok

Rada Ministrów przyjęła propozycje wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej, które mają obowiązywać w przyszłym roku. Najniższa pensja ma wynosić 4626 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych – 30,20 zł brutto.

Proponowane 4626 zł od 1 stycznia 2025 r. będzie oznaczało wzrost o 326 zł w stosunku do kwoty obowiązującej od 1 lipca 2024 r. Natomiast minimalna stawka godzinowa to 30,20 zł, czyli 2,10 zł więcej. W 2025 r. w Polsce płacę minimalną będzie otrzymywać ponad 3,1 mln pracowników. Dla nich jest to dobra wiadomość, jednak jej wzrost wpływa na budżet pracodawcy, który będzie musiał ponieść wyższe koszty związane z zatrudnianiem pracowników. Prowadzi też do zwiększenia składek preferencyjnych ZUS dla przedsiębiorców. Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą korzystające z tej preferencji zapłacą miesięcznie o 31 zł więcej.

Ustawa gwarantuje coroczny wzrost wysokości minimalnego wynagrodzenia w stopniu nie niższym niż prognozowany na dany rok wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem. Jednocześnie jeśli w pierwszym kwartale roku, w którym odbywają się negocjacje, wysokość minimalnego wynagrodzenia jest niższa od połowy wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, gwarancja ta jest zwiększona dodatkowo o dwie trzecie prognozowanego wskaźnika realnego przyrostu PKB. Przeciętna płaca w sektorze przedsiębiorstw wyniosła w pierwszym kwartale 2024 r. 8077 zł i była wyższa o 12,5% w stosunku do analogicznego okresu 2023 r. Jednocześnie realny wzrost wynagrodzenia w tym sektorze wyniósł 9,2%.

Czytaj także: Podwyżka płacy minimalnej może wywołać szereg konsekwencji

fot. freepik.com
oprac. /kp/

Podobne artykuły

Wyszukiwarka