• +48 533 367 799

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Wodzisławiu Śląskim

logo Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Wodzisławiu Śląskim

Opis

liceum ogólnokształcące, liceum plastyczne, szkoła sztuk pięknych

Wykłady, seminaria, warsztaty w ramach wsp

Zobacz więcej

Aktywności w społeczności biznesowej

Nasze szkoły

II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi i Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera

II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi i Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera

Liceum Sztuk Plastycznych

Liceum Sztuk Plastycznych

Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych

Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych

Najważniejsze dla nas

Po pierwsze Co wyróżnia II LO Tischnera

Skuteczność edukacyjna ➢ ZSP osiągnęło WYSOKIE WYNIKI I NAJWYŻSZĄ ZDAWALNOŚĆ MATURY W POWIECIE WODZISŁAWSKIM (99,1%) - wyższą od średniej województwa śląskiego i kraju oraz I MIEJSCE W POWIECIE i IV W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Z PRZEDMIOTU – MATEMATYKA (matura 2018 - poziom rozszerzony).

Prestiżowe tytuły ➢ „SREBRNA SZKOŁA”, „BRĄZOWA SZKOŁA” dla najlepszych liceów w kraju.

Doskonała kadra pedagogiczna ➢ to profesjonaliści o indywidualnym podejściu do ucznia, z których większość to egzaminatorzy OKE. Dzięki temu nasi uczniowie osiągają rewelacyjne wyniki na maturze, są laureatami olimpiad i konkursów przedmiotowych, artystycznych, sportowych, zdobywają indeksy na najlepsze uczelnie w kraju. Szkoła umożliwia jednoczesne kształcenie w kraju i za granicą.

Dbałość o rozwój intelektualny i emocjonalny ucznia ➢ prowadzimy koła przedmiotowe i zainteresowań np. dziennikarskie, muzyczne, wokalne, SKS. Organizujemy: wycieczki i obozy naukowe w kraju i za granicą, rajdy, zawody sportowe, koncerty charytatywne, festiwale talentów oraz wyjazdy na koncerty symfoniczne do NOSPR-u w Katowicach. Aktywnie działa Szkolne Koło Wolontariatu.

Efektywne nauczanie języków obcych ➢ zajęcia prowadzimy w grupach międzyoddziałowych na różnych poziomach zaawansowania. Jako drugi oferujemy do wyboru język: francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski.

Nowoczesna baza ➢ pracownie multimedialne, interaktywne, komputerowe, artystyczne, biblioteka z centrum multimedialnym, siłownia, sala gimnastyczna. Możliwość korzystania z tabletów na zajęciach oraz nowoczesnego urządzenia Biofeedback. W tym roku szkolnym otwarto boisko wielofunkcyjne. Rozpoczynamy modernizację sali gimnastycznej i pracowni komputerowych.

Po drugie Co wyróżnia Liceum Sztuk Plastycznych

Prestiżowy tytuł ➢ „BRĄZOWA SZKOŁA” dla najlepszych liceów w kraju.

Skuteczna i kreatywna kadra pedagogiczna ➢ uczniowie zajmują czołowe miejsca w olimpiadach artystycznych, na prestiżowych konkursach krajowych i międzynarodowych, przeglądach prac liceów plastycznych, bez trudu zdobywają indeksy na uznane uczelnie.

Wszechstronny rozwój ➢ uczniowie doskonalą swoje umiejętności na wyjazdowych plenerach, uczestniczą w warsztatach, wykładach, organizują wystawy swoich prac, wernisaże, uczestniczą w międzynarodowych i krajowych projektach edukacyjnych, artystycznych, organizują akcje charytatywne, mają możliwość rozwoju zarówno w przedmiotach artystycznych, jak i ogólnokształcących.

Po trzecie Nasza specjalność

Wykłady, seminaria, warsztaty w ramach współpracy z wieloma uczelniami wyższymi m.in. AGH w Krakowie, Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Śląskim, Śląskim Uniwersytetem Medycznym, Wyższą Szkołą Europejską w Krakowie, Akademią Sztuk Pięknych, Instytutem Sztuki w Cieszynie oraz innymi instytucjami np. Szpitalem w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim oraz Dziennikiem Zachodnim. Realizujemy międzynarodowe projekty edukacyjne, festiwale nauki, projekty językowe, konkursy, debaty... 

Prezentacja wideo

Lokalizacja

Wyszukiwarka