• +48 533 367 799

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Wodzisławiu Śląskim

Wyszyńskiego 39, 44-300 Wodzisław Śląski Firma działa w branżach: Szkoły średnie, Szkoły językowe, muzyczne, sportowe i inne,

Opis firmy

liceum ogólnokształcące, liceum plastyczne, szkoła sztuk pięknych

Wykłady, seminaria, warsztaty w ramach wsp

Zobacz więcej

Aktywności w społeczności biznesowej

Przynależność członkowska:
  • Użytkownik platformy

Nasze szkoły

II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi i Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera

Liceum Sztuk Plastycznych

Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych

Najważniejsze dla nas

Po pierwsze Co wyróżnia II LO Tischnera

Skuteczność edukacyjna ➢ ZSP osiągnęło WYSOKIE WYNIKI I NAJWYŻSZĄ ZDAWALNOŚĆ MATURY W POWIECIE WODZISŁAWSKIM (99,1%) - wyższą od średniej województwa śląskiego i kraju oraz I MIEJSCE W POWIECIE i IV W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Z PRZEDMIOTU – MATEMATYKA (matura 2018 - poziom rozszerzony).

Prestiżowe tytuły ➢ „SREBRNA SZKOŁA”, „BRĄZOWA SZKOŁA” dla najlepszych liceów w kraju.

Doskonała kadra pedagogiczna ➢ to profesjonaliści o indywidualnym podejściu do ucznia, z których większość to egzaminatorzy OKE. Dzięki temu nasi uczniowie osiągają rewelacyjne wyniki na maturze, są laureatami olimpiad i konkursów przedmiotowych, artystycznych, sportowych, zdobywają indeksy na najlepsze uczelnie w kraju. Szkoła umożliwia jednoczesne kształcenie w kraju i za granicą.

Dbałość o rozwój intelektualny i emocjonalny ucznia ➢ prowadzimy koła przedmiotowe i zainteresowań np. dziennikarskie, muzyczne, wokalne, SKS. Organizujemy: wycieczki i obozy naukowe w kraju i za granicą, rajdy, zawody sportowe, koncerty charytatywne, festiwale talentów oraz wyjazdy na koncerty symfoniczne do NOSPR-u w Katowicach. Aktywnie działa Szkolne Koło Wolontariatu.

Efektywne nauczanie języków obcych ➢ zajęcia prowadzimy w grupach międzyoddziałowych na różnych poziomach zaawansowania. Jako drugi oferujemy do wyboru język: francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski.

Nowoczesna baza ➢ pracownie multimedialne, interaktywne, komputerowe, artystyczne, biblioteka z centrum multimedialnym, siłownia, sala gimnastyczna. Możliwość korzystania z tabletów na zajęciach oraz nowoczesnego urządzenia Biofeedback. W tym roku szkolnym otwarto boisko wielofunkcyjne. Rozpoczynamy modernizację sali gimnastycznej i pracowni komputerowych.

Po drugie Co wyróżnia Liceum Sztuk Plastycznych

Prestiżowy tytuł ➢ „BRĄZOWA SZKOŁA” dla najlepszych liceów w kraju.

Skuteczna i kreatywna kadra pedagogiczna ➢ uczniowie zajmują czołowe miejsca w olimpiadach artystycznych, na prestiżowych konkursach krajowych i międzynarodowych, przeglądach prac liceów plastycznych, bez trudu zdobywają indeksy na uznane uczelnie.

Wszechstronny rozwój ➢ uczniowie doskonalą swoje umiejętności na wyjazdowych plenerach, uczestniczą w warsztatach, wykładach, organizują wystawy swoich prac, wernisaże, uczestniczą w międzynarodowych i krajowych projektach edukacyjnych, artystycznych, organizują akcje charytatywne, mają możliwość rozwoju zarówno w przedmiotach artystycznych, jak i ogólnokształcących.

Po trzecie Nasza specjalność

Wykłady, seminaria, warsztaty w ramach współpracy z wieloma uczelniami wyższymi m.in. AGH w Krakowie, Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Śląskim, Śląskim Uniwersytetem Medycznym, Wyższą Szkołą Europejską w Krakowie, Akademią Sztuk Pięknych, Instytutem Sztuki w Cieszynie oraz innymi instytucjami np. Szpitalem w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim oraz Dziennikiem Zachodnim. Realizujemy międzynarodowe projekty edukacyjne, festiwale nauki, projekty językowe, konkursy, debaty... 

Prezentacja wideo

Lokalizacja

Wyszukiwarka