• +48 533 367 799

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Rydułtowach

Firma działa w branżach: Szkoły średnie,
logo Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Rydułtowach

Opis

technikum, szkoła branżowa

Osiągnięcia uczni

Zobacz więcej

Aktywności w społeczności biznesowej

Nasze szkoły

Technikum

Technikum

Branżowa Szkoła I stopnia

Branżowa Szkoła I stopnia

Najważniejsze dla nas

Po pierwsze Atuty szkoły - baza i zaplecze dydaktyczne

Zapraszamy do nowych, bogato wyposażonych pracowni zawodowych:
• obsługi klienta,
• obsługi konsumenta,
• gastronomicznej,
• dwóch studiów fotograficznych i ciemni,
• grafiki komputerowej i obsługi programów rachunkowo – podatkowo – księgowych.

Ponadto do dyspozycji uczniów pozostają:
• nowoczesna pracownia komputerowa wyposażona w najnowsze programy do wykonywania projektów multimedialnych i cyfrowej obróbki zdjęć,
• sale lekcyjne wyposażone w tablice interaktywne i rzutniki multimedialne,
• multimedialne centrum informacji przy bibliotece szkolnej,
• przestronna sala gimnastyczna z siłownią,
• boiska wchodzące w skład kompleksu „Orlik”.

Po drugie Udział w projektach krajowych i międzynarodowych

• „Europejski start w zawodową przyszłość” - zagraniczne praktyki zawodowe uczniów klas technikum we Włoszech i Irlandii w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój,
• Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży – wyjazdy do Borken w Nadrenii Północnej - Westfalii,
• Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Silesia Republika Czeska – Polska – projekt „Kalejdoskop zawodów - nowoczesne trendy w polsko - czeskim szkolnictwie zawodowym”,
• Projekt Stowarzyszenia Obywatelska 30 – „Międzypokoleniowo o zdrowiu z kawą i superfood w tle” finansowany przez Miasto Rydułtowy,
• „Śląskie. Zawodowcy” - projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów (kursy i płatne staże u pracodawców dla techników żywienia).

Po trzecie Możliwość rozwijania talentów i zainteresowań

Osiągnięcia uczniów i absolwentów:

• wyróżnienia w konkursach gastronomicznych, fotograficznych i wojskowych,
• stypendia Prezesa Rady Ministrów,
• wyróżnienia w przeglądach i konkursach przedmiotowych.

Możliwość rozwijania talentów i zainteresowań:

• w konkursach i przeglądach artystycznych,
• w imprezach kulturalnych organizowanych przez szkołę,
• licznych turniejach zawodowych,
• w akcjach Honorowego Krwiodawstwa i wolontariacie młodzieży, włączającej się w działania charytatywne na rzecz osób niepełnosprawnych.
Szkoła prowadzi dokumentację szkolną z wykorzystaniem programu Dziennik Elektroniczny. Placówka jest ośrodkiem egzaminacyjnym Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Lokalizacja

Wyszukiwarka