• +48 533 367 799

Betoniarz zbrojarz - 711402

Branża budowlana BUD Miejsca pracy: prywatne firmy budowlane, przedsiębiorstwa budowlane, firmy ogólnobudowlane na budowie obiektu

Betoniarz zbrojarz - 711402

Branża budowlana

BUD

 

 

 Betoniarz-zbrojarz - 711402

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK): TRZECI

 

Kwalifikacje

 

BUD.01. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich

Kształcenie w zawodzie betoniarz- zbrojarz odbywa się:

• w trzyletniej branżowej szkole pierwszego stopnia;

• na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

 

Główne zadania i czynności zawodowe

 

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie betoniarz-zbrojarz powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji BUD.01. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich:

1) przygotowywania i montażu zbrojenia oraz układania zbrojenia w deskowaniu lub formie;

2) wykonywania mieszanek betonowych;

3) układania izagęszczania mieszanki betonowej w deskowaniu lub formie oraz pielęgnacji świeżego betonu

 

Predyspozycje do wykonywania zawodu

 

• koncentracja i podzielność uwagi;

• wytrzymałość na długotrwały wysiłek;

• chęć pracy w różnych warunkach atmosferycznych;

• wyobraźnia przestrzenna;

• współdziałanie w grupie;

• rzetelność i dokładność;

• wytrwałość.

 

Warunki pracy

 

Będziesz pracować:

• w zespołach kilkuosobowych pod nadzorem;

• wykonując pracę ręcznie lub mechanicznie zzastosowaniem odpowiednich narzędzi i urządzeń;

• w halach produkcyjnych lub na terenie budowy;

• na wysokości (rusztowania) lub w głębokich wykopach, tunelach;

• najczęściej w systemie jednozmianowym, ale czasem zmianowym, z możliwymi nadgodzinami.

 

Możliwości pracy w zawodzie

 

Możesz pracować między innymi:

w firmach ogólnobudowlanych na budowach obiektów;

w prywatnych firmach budowlanych;

w przedsiębiorstwa produkcyjnych (betoniarnie, zbrojarnie, zakłady prefabrykacji);

w przedsiębiorstwach mostowo-drogowych;• we własnej firmie.

 

Ścieżki kształcenia w zawodzie betoniarz-zbrojarz

Ścieżka dla absolwentów szkół podstawowych

 

Ośmioletnia szkoła podstawowa

|

\/

Trzyletnia branżowa szkoła pierwszego stopnia kwalifikacja BUD.01. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich oraz zdanie egzaminu zawodowego z zakresu tej kwalifikacji lub egzaminu czeladniczego

 

Ścieżka dla absolwentów szkół ponadpodstawowych i osób dorosłych

 

Kwalifikacyjny kurs zawodowy w zakresie kwalifikacji BUD.01. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich oraz zdanie egzaminu zawodowego z zakresu tej kwalifikacji

 

 

Szkoły prowadzące kształcenie w zawodzie betoniarz-zbrojarz

Informację o szkołach prowadzących kształcenie w tym zawodzie na terenie całego kraju znajdziesz pod adresem: rspo.men.gov.pl

Podobne artykuły

Wyszukiwarka