• +48 533 367 799

Kamieniarz - 711301

Branża budowlana BUD Miejsca pracy: firma ogólnobudowlana, zakład kamieniarski, skład kamienia

Kamieniarz - 711301

Branża budowlana

BUD

 

 

Kamieniarz - 711301

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK): TRZECI

 

Kwalifikacje

 

BUD.04. Wykonywanie robót kamieniarskich

Kształcenie w zawodzie kamieniarz odbywa się:

• w trzyletniej branżowej szkole pierwszego stopnia;

• na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

 

Główne zadania i czynności zawodowe

 

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie kamieniarz powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji BUD.04. Wykonywanie robót kamieniarskich:

1) wykonywania kamiennych elementów budowlanych i detali architektonicznych;

2) wykonywania montażu kamiennych elementów budowlanych i detali architektonicznych;

3) wykonywania obiektów małej architektury z materiałów kamieniarskich;

4) wykonywania renowacji i konserwacji elementów budowlanych i detali architektonicznych wykonanych z kamienia.

 

Predyspozycje do wykonywania zawodu

 

• koncentracja i podzielność uwagi;

• wyobraźnia przestrzenna;

• współdziałanie w grupie;

• rzetelność i dokładność;

• siła fizyczna;

• wytrzymałość na długotrwały wysiłek;

• chęć pracy w różnych warunkach atmosferycznych.

 

Warunki pracy

 

Będziesz pracować:

• samodzielnie lub w zespołach;

• w pozycji stojącej;

• w pomieszczeniach oraz na zewnątrz, w warsztatach, na placach budów, w obiektach budowlanych i na cmentarzach zależnie od zakresu prac;

• wykonując pracę ręcznie lub mechanicznie zzastosowaniem odpowiednich narzędzi i urządzeń;

• najczęściej w systemie jednozmianowym.

 

Możliwości pracy w zawodzie

 

Możesz pracować między innymi:

w firmach ogólnobudowlanych;

w prywatnych firmach budowlanych oraz remontowych wykonujących roboty kamieniarskie;

w zakładach kamieniarskich;

w składach kamienia;

• we własnej firmie.

 

Ścieżki kształcenia w zawodzie kamieniarz

Ścieżka dla absolwentów szkół podstawowych

 

Ośmioletnia szkoła podstawowa

|

\/

Trzyletnia branżowa szkoła pierwszego stopnia kwalifikacja BUD.04. Wykonywanie robót kamieniarskich oraz zdanie egzaminu zawodowego z zakresu tej kwalifikacji lub egzaminu czeladniczego

 

Ścieżka dla absolwentów szkół ponadpodstawowych i osób dorosłych

 

Kwalifikacyjny kurs zawodowy w zakresie kwalifikacji BUD.04. Wykonywanie robót kamieniarskich oraz zdanie egzaminu zawodowego z zakresu tej kwalifikacji

 

 

Szkoły prowadzące kształcenie w zawodzie kamieniarz

Informację o szkołach prowadzących kształcenie w tym zawodzie na terenie całego kraju znajdziesz pod adresem: rspo.men.gov.pl

Podobne artykuły

Wyszukiwarka