• +48 533 367 799

Kominiarz - 713303

Branża budowlana BUD Miejsca pracy: firma ogólnobudowlana, firma kominiarska

Kominiarz - 713303

Branża budowlana

BUD

 

 

Kominiarz - 713303 

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK): TRZECI

 

Kwalifikacje

BUD.05. Wykonywanie robót kominiarskich

Kształcenie w zawodzie kominiarz odbywa się:

• w trzyletniej branżowej szkole pierwszego stopnia;

• na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

 

Główne zadania i czynności zawodowe

 

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie kominiarz powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji BUD.05. Wykonywanie robót kominiarskich:

1) wykonywania czynności związanych z konserwacją przewodów kominowych;

2) wykonywania okresowej kontroli przewodów kominowych;

3) sprawdzania stanu technicznego przewodów kominowych oraz podłączenia urządzeń grzewczych i wentylacyjnych do przewodów kominowych;

4) sporządzania opinii o stanie technicznym przewodów kominowych.

 

Predyspozycje do wykonywania zawodu

 

• brak lęku przed pracą na wysokościach;

• dobry stan zdrowia;

• koncentracja i podzielność uwagi;

• spostrzegawczość;

• wytrzymałość na długotrwały wysiłek;

• chęć pracy w różnych warunkach atmosferycznych;

• wyobraźnia przestrzenna;

• współdziałanie w grupie;

• rzetelność i dokładność;

• odpowiedzialność;

• prawość;

• zachowanie poufności informacji;

• wytrwałość.

 

Warunki pracy

 

Będziesz pracować:

• wykonując pracę ręcznie lub mechanicznie zzastosowaniem odpowiednich narzędzi i urządzeń;

• na wysokości (rusztowania), na dachach budynków;

• najczęściej w systemie jednozmianowym, ale czasem zmianowym.

 

Możliwości pracy w zawodzie

 

Możesz pracować między innymi:

w firmach ogólnobudowlanych;

w firmie kominiarskiej;

• we własnej firmie.

 

Ścieżki kształcenia w zawodzie kominiarz

Ścieżka dla absolwentów szkół podstawowych

 

Ośmiolentnia szkoła podstawowa

|

\/

Trzyletnia branżowa szkoła pierwszego stopnia kwalifikacja BUD.05. Wykonywanie robót kominiarskich oraz zdanie egzaminu zawodowego z zakresu tej kwalifikacji lub egzaminu czeladniczego

 

Ścieżka dla absolwentów szkół ponadpodstawowych i osób dorosłych

 

Kwalifikacyjny kurs zawodowy w zakresie kwalifikacji BUD.05. Wykonywanie robót kominiarskich oraz zdanie egzaminu zawodowego z zakresu tej kwalifikacji

 

 

Szkoły prowadzące kształcenie w zawodzie kominiarz

Informację o szkołach prowadzących kształcenie w tym zawodzie na terenie całego kraju znajdziesz pod adresem: rspo.men.gov.pl

Podobne artykuły

Wyszukiwarka