• +48 533 367 799

Monter konstrukcji budowlanych - 711102

Branża budowlana BUD Miejsca pracy: firma ogólnobudowlana, prywatna firma budowlana

Monter konstrukcji budowlanych - 711102

Branża budowlana

BUD

 

 

Monter konstrukcji budowlanych - 711102

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK): TRZECI

 

Kwalifikacje

 

BUD.08. Montaż konstrukcji budowlanych

Kształcenie w zawodzie monter konstrukcji budowlanych odbywa się:

• w trzyletniej branżowej szkole pierwszego stopnia;

• na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

 

Główne zadania i czynności zawodowe

 

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie monter konstrukcji budowlanych powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji BUD.08. Montaż konstrukcji budowlanych:

1) przygotowywania elementów konstrukcji budowlanych do montażu;

2) montowania elementów konstrukcji budowlanych;

3) wykonywania prac związanych zrozbiórką konstrukcji budowlanych.

 

Predyspozycje do wykonywania zawodu

 

• dokładność;

• cierpliwość i wytrwałość;

• umiejętność koncentracji uwagi;

• łatwość przechodzenia od jednej czynności do drugiej;

• wytrwałość przy wykonywaniu prac monotonnych;

• wytrzymałość na długotrwały wysiłek;

• samodzielność;

• umiejętność współdziałania w zespole;

• umiejętność podporządkowania się.

 

Warunki pracy

 

Będziesz pracować:

• w zespołach kilkuosobowych pod nadzorem;

• często na wysokości;

• na terenie budowy;

• wykonując pracę ręcznie lub mechanicznie zzastosowaniem odpowiednich narzędzi i urządzeń;

• na wyjazdach poza miejscem zamieszkania;

• najczęściej w systemie jednozmianowym, ale czasem zmianowym, z możliwymi nadgodzinami

 

Możliwości pracy w zawodzie

 

Możesz pracować między innymi:

w firmach ogólnobudowlanych na budowach obiektów;

w prywatnych firmach budowlanych;

• we własnej firmie

 

Ścieżki kształcenia w zawodzie monter konstrukcji budowlanych

Ścieżka dla absolwentów szkół podstawowych

 

Ośmioletnia szkoła podstawowa

|

\/

Trzyletnia branżowa szkoła pierwszego stopnia kwalifikacja BUD.08. Montaż konstrukcji budowlanych oraz zdanie egzaminu zawodowego z zakresu tej kwalifikacji lub egzaminu czeladniczego

 

Ścieżka dla absolwentów szkół ponadpodstawowych i osób dorosłych

 

Kwalifikacyjny kurs zawodowy w zakresie kwalifikacji BUD.08. Montaż konstrukcji budowlanych oraz zdanie egzaminu zawodowego z zakresu tej kwalifikacji

 

 

szkoły prowadzące kształcenie w zawodzie monter konstrukcji budowlanych

Informację o szkołach prowadzących kształcenie w tym zawodzie na terenie całego kraju znajdziesz pod adresem: rspo.men.gov.pl

Podobne artykuły

Wyszukiwarka