• +48 533 367 799

Mechatronik - 742118

Branża elektroniczno-mechatroniczna ELM Miejsca pracy: warsztat samochodowy, zakład przemysłowy, produkcyjny

Mechatronik - 742118

Branża elektroniczno-mechatroniczna

ELM

 

 

Mechatronik - 742118

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK): CZWARTY

 

Kwalifikacje

 

ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

Kształcenie w zawodzie mechatronik odbywa się:

• w trzyletniej szkole branżowej pierwszego stopnia;

• na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

 

Główne zadania i czynności zawodowe

 

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie mechatronik powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń isystemów mechatronicznych:

1) montowania urządzeń isystemów mechatronicznych;

2) wykonywania rozruchu urządzeń isystemów mechatronicznych;

3) wykonywania konserwacji urządzeń isystemów mechatronicznych.

 

Predyspozycje do wykonywania zawodu

 

• dokładność;

• wytrwałość i cierpliwość;

• samodzielność i samokontrola;

• zainteresowania techniczne i informatyczne;

• odporność na działanie pod presją czasu;

• gotowość do współdziałania, gotowość do ciągłej nauki;

• gotowość do pracy w różnych warunkach środowiskowych.

 

Warunki pracy

 

Będziesz pracować:

• przeważnie indywidualnie, czasem w zespole zadaniowym;

• w halach lub pomieszczeniach produkcyjnych, przy liniach produkcyjnych;

• w pozycji stojącej isiedzącej;

• 8 godzin dziennie, czasem w trybie zmianowym, a często poza godzinami pracy zmianowej – przy usuwaniu awarii;

• w trudnych warunkach, w zasięgu pola elektromagnetycznego.

 

Możliwości pracy w zawodzie

 

Możesz pracować między innymi:

w zakładach produkujących elementy lub systemy mechatroniki i automatyki;

w zakładach przemysłowych wykorzystujących urządzenia i systemy mechatroniczne;

w firmach usługowych i instalacyjnych (instalacja, rozbudowa i naprawa elementów i systemów mechatronicznych);

w warsztatach samochodowych (diagnostyka);

w laboratoriach badawczych;

w firmach branży elektrycznej;

• we własnej firmie.

 

 

Ścieżki kształcenia w zawodzie mechatronik

Ścieżka dla absolwentów szkół podstawowych

 

Ośmioletnia szkoła podstawowa

|

\/

Trzyletnia branżowa szkoła pierwszego stopnia kwalifikacja ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych oraz zdanie egzaminu zawodowego z zakresu tej kwalifikacji

 

Ścieżka dla absolwentów szkół ponadpodstawowych i osób dorosłych

 

Kwalifikacyjny kurs zawodowy w zakresie kwalifikacji ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych oraz zdanie egzaminu zawodowego z zakresu tej kwalifikacji

 

 

Szkoły prowadzące kształcenie w zawodzie mechatronik

Informację o szkołach prowadzących kształcenie w tym zawodzie na terenie całego kraju znajdziesz pod adresem: rspo.men.gov.pl

Podobne artykuły

Wyszukiwarka