• +48 533 367 799

Aplikacja pomoże wybrać uczniom zawód

Użytkownik otrzyma informację na temat najlepiej dopasowanych do niego obszarów zawodowych oraz szkół, które chciałby ewentualnie ukończyć.

Aplikacja pomoże wybrać uczniom zawód

W ramach projektu "Śląskie. Dla Zawodowców" powstała aplikacja, która ma ułatwić uczniom wybór profilu przyszłej szkoły i zawodu.

Narzędzie powstało przy współpracy z ekspertami z dziedziny edukacji i doradztwa zawodowego. Skierowane jest do uczniów klasy VII-VIII szkół podstawowych, ale mogą z niego skorzystać także pozostali uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Aplikacja ma pomóc w wyborze ścieżki edukacyjnej i zawodu. Została oparta na Teorii Wielorakich Inteligencji dr Howarda Gardnera, która zakłada, iż każdy człowiek posiada 8 rodzajów inteligencji rozwiniętych w różnym stopniu. Po wypełnieniu kwestionariusza aplikacja pozwala na zapoznanie się z najmocniejszymi cechami ucznia oraz odpowiednio dopasowanymi zawodami, w których mógłby się specjalizować. Są to inteligencje: matematyczno-logiczna, wizualno-przestrzenna, słuchowa (muzyczno-rytmiczna, artystyczna), przyrodnicza (naturalistyczna), ruchowa (fizyczno-kinestetyczna), werbalna (językowa, lingwistyczna), interpersonalna (międzyludzka) i intrapersonalna (wewnętrzna).

Aplikacja to kwestionariusz 80 twierdzeń z możliwością udzielania czterech rodzajów odpowiedzi, do których zastosowano skalę punktów od 1 do 4. Po wypełnieniu następuje zsumowanie punktów, a uczeń otrzymuje wynik w postaci wykresu słupkowego wszystkich inteligencji. Inteligencje ułożone są od tej, która uzyskała najwięcej punktów do tej, która uzyskała punktów najmniej, z wyróżnieniem czterech przeważających rodzajów inteligencji. Kolejno, za pośrednictwem zastosowanego algorytmu, użytkownik otrzymuje informację na temat najlepiej dopasowanych do niego obszarów zawodowych wraz z opisem wchodzących w ich skład zawodów oraz szkół, które chciałby ewentualnie ukończyć, aby pracować w danym zawodzie.

Darmowa aplikacja dostępna jest pod adresem internetowym: 4professionals.slaskie.pl.

Aplikacja została opracowana w ramach projektu "Śląskie. Dla Zawodowców" ("Silesia. 4Professionals") – międzynarodowego projektu na rzecz poprawy jakości kształcenia i szkolenia zawodowego w regionie. Projekt korzysta z dofinansowania o wartości 103 400 euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG, w tym 15% kwoty dofinansowania pochodzi z budżetu państwa. Jego celem jest wzmocnienie mechanizmów współpracy pomiędzy szkołami o profilu zawodowym i przedsiębiorcami w regionie oraz wypracowanie narzędzia wspierającego uczniów przy wyborze ścieżki zawodowej.

fot. freepik.com
oprac. /kp/

Podobne artykuły

Wyszukiwarka