• +48 533 367 799

Koszykarz-plecionkarz - 731702

Branża drzewno-meblarska DRM Miejsca pracy: zakład koszykarski, sprzedaż wyrobów wikliniarskich, przewodnik po skansenach, muzeach

Koszykarz-plecionkarz - 731702

Branża drzewno-meblarska

DRM

 

 

Koszykarz-plecionkarz - 731702

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK): TRZECI

 

Kwalifkacje

 

DRM.01. Wykonywanie wyrobów koszykarsko-plecionkarskich

Kształcenie w zawodzie koszykarz- plecionkarz odbywa się:

• w trzyletniej branżowej szkole pierwszego stopnia;

• na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

 

Główne zadania i czynności zawodowe

 

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie koszykarzplecionkarz powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji DRM.01. Wykonywanie wyrobów koszykarsko-plecionkarskich:

1) przygotowywania surowców i materiałów do wykonania wyrobów plecionkarskich;

2) organizowania prac związanych z wykonywaniem wyrobów plecionkarskich;

3) wykonywania i wykańczania wyrobów z materiałów plecionkarskich.

 

Predyspozycje do wykonywania zawodu

 

• zręczność rąk i palców;

• spostrzegawczość;

• kreatywność;

• wyobraźnia przestrzenna i wrażliwość estetyczna;

• uzdolnienia techniczne;

• komunikatywność (kontakt z klientami i kontrahentami);

• wytrwałość;

• cierpliwość;

• dokładność;

• zdolność koncentracji;

• podzielność uwagi;

• zdolność do pracy w szybkim tempie;

• uzdolnienia artystyczne, plastyczne oraz techniczne;

• umiejętność współdziałania i pracy w zespole.

 

Warunki pracy

 

Będziesz pracować:

• przeważnie indywidualnie;

• w pomieszczeniach zamkniętych, np. w małych zakładach lub w domu;

• w stałych godzinach pracy lub w przypadku pracy chałupniczej w domu, zgodnie z przyjętymi terminami realizacji zamówień;

• najczęściej w pozycji siedzącej;

• w kontakcie z klientami, kontrahentami;

• wykorzystując tradycyjne wzory isploty lub wymyślając zupełnie nowe formy;

• czasami w hałasie spowodowanym pracą niektórych maszyn, np. korowarki;

• odtwórczo (wykonując gotowe wzory) lub twórczo (samodzielne opracowując nowe wzory).

 

Możliwości pracy w zawodzie

 

Możesz pracować między innymi:

w warunkach chałupniczych (w pomieszczeniach mieszkalnych lub gospodarczych) lub w małych zakładach wikliniarskich;

wykonując ozdoby z wikliny (np. altany, płotki), współpracując z firmami projektującymi ogrody, parki, przestrzenie wypoczynkowe;

w firmach prowadzących terapię w obszarze arteterapii;

sprzedając wyroby z wikliny w sklepach;

w charakterze przewodnika w skansenach, muzeach;

• prowadząc własną działalność gospodarczą, wykonując wyroby plecionkarskie.

 

Ścieżki kształcenia w zawodzie koszykarz-plecionkarz

Ścieżka dla absolwentów szkół podstawowych

 

Ośmioletnia szkoła podstawowa

|

\/

Trzyletnia branżowa szkoła pierwszego stopnia kwalifikacja DRM.01. Wykonywanie wyrobów koszykarsko-plecionkarskich oraz zdanie egzaminu zawodowego z zakresu tej kwalifikacji lub egzaminu czeladniczego

 

Ścieżka dla absolwentów szkół ponadpodstawowych i osób dorosłych

 

Kwalifikacyjny kurs zawodowy w zakresie kwalifikacji DRM.01. Wykonywanie wyrobów koszykarsko-plecionkarskich oraz zdanie egzaminu zawodowego z zakresu tej kwalifikacji

 

 

Szkoły prowadzące kształcenie w zawodzie koszykarz-plecionkarz

Informację o szkołach prowadzących kształcenie w tym zawodzie na terenie całego kraju znajdziesz pod adresem: rspo.men.gov.pl

Podobne artykuły

Wyszukiwarka