• +48 533 367 799

Stolarz - 752205

Branża drzewno-meblarska DRM Miejsca pracy: zakład stolarski, plac budowy

Stolarz - 752205

Branża drzewno-meblarska

DRM

 

 

Stolarz - 752205

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK): TRZECI

 

Kwalifikacje

 

DRM.04. Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych

Kształcenie w zawodzie stolarz odbywa się:

• w trzyletniej branżowej szkole pierwszego stopnia;

• na kwalifikacyjnych kursach zawodowych

 

Główne zadania i czynności zawodowe

 

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie stolarz powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji DRM.04. Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych:

1) wykonywania wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych;

2) wykonywania prac związanych z obsługą, konserwacją maszyn i urządzeń stosowanych w stolarstwie;

3) wykonywania napraw, renowacji i konserwacji wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych.

 

Predyspozycje do wykonywania zawodu

 

• odporność na stres;

• cierpliwość;

• dokładność;

• sprawność układu kostno-stawowego;

• sprawność fizyczna;

• sprawność narządu wzroku;

• sprawność zmysłu dotyku;

• koordynacja wzrokowo-ruchowa;

• rozróżnianie barw;

• spostrzegawczość;

• zręczność rąk i palców;

• zdolność koncentracji uwagi;

• wyobraźnia i myślenie twórcze;

• uzdolnienia techniczne;

• samodzielność;

• łatwość przerzucania się zjednej czynności na drugą;

• samokontrola;

• wytrwałość.

 

Warunki pracy

 

Będziesz pracować:

• indywidualnie lub zespołowo;

• analizując rysunki robocze oraz ustalając na ich podstawie zakres robót stolarskich;

• w zróżnicowanym środowisku pracy, najczęściej wewnątrz budynku, w zakładzie meblarskim lub w mieszkaniu klienta;

• w halach produkcyjnych, w fabrykach mebli, w pracowniach meblarskich, w stoczniach;

• najczęściej w pozycji stojącej obsługując urządzenia;

• 8 godzin, czasem w trybie zmianowym, w dni wolne, z możliwymi nadgodzinami;

• posługując się sprzętem pomiarowym;

• planując i organizując pracę własną.

 

Możliwości pracy w zawodzie

 

Możesz pracować między innymi:

w zakładach stolarskich;

• u klientów indywidualnych w domach, zakładach pracy lub np. w hotelach;

na wolnym powietrzu, na placach budowy;

• we własnej firmie, świadcząc usługi stolarskie.

 

Ścieżki kształcenia w zawodzie stolarz

Ścieżka dla absolwentów szkół podstawowych

 

Ośmioletnia szkoła podstawowa

|

\/

Trzyletnia branżowa szkoła pierwszego stopnia kwalifikacja DRM.04. Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych oraz zdanie egzaminu zawodowego z zakresu tej kwalifikacji lub egzaminu czeladniczego

 

Ścieżka dla absolwentów szkół ponadpodstawowych i osób dorosłych

 

Kwalifikacyjny kurs zawodowy w zakresie kwalifikacji DRM.04. Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych oraz zdanie egzaminu zawodowego z zakresu tej kwalifikacji

 

 

Szkoły prowadzące kształcenie w zawodzie stolarz

Informację o szkołach prowadzących kształcenie w tym zawodzie na terenie całego kraju znajdziesz pod adresem: rspo.men.gov.pl

Podobne artykuły

Wyszukiwarka