• +48 533 367 799

Mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej - 817212

Branża drzewno-meblarska DRM Miejsca pracy: zakład przetwórstwa drewna, stolarnia

Mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej - 817212

Branża drzewno-meblarska

DRM

 

 

Mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej - 817212

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK): CZWARTY

 

Kwalifikacje

 

DRM.02. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego

Kształcenie w zawodzie mechanik- operator maszyn do produkcji drzewnej odbywa się:

• w trzyletniej branżowej szkole pierwszego stopnia;

• na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

 

Główne zadania i czynności zawodowe

 

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie mechanikoperator maszyn do produkcji drzewnej powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji DRM.02. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego:

1) montowania maszyn i urządzeń do produkcji drzewnej;

2) obsługiwania maszyn i urządzeń podczas produkcji drzewnej;

3) kontrolowania i nadzorowania pracy maszyn i urządzeń do produkcji drzewnej;

4) wykonywania przeglądów, napraw i konserwacji maszyn i urządzeń.

 

Predyspozycje do wykonywania zawodu

 

• wysoka sprawność manualna;

• zmysł równowagi;

• wyobraźnia konstrukcyjna itechniczna;

• dobra koordynacja wzrokowo-ruchowa;

• wyobraźnia przestrzenna;

• cierpliwość;

• dokładność;

• odporność na stres;

• gotowość do ciągłej nauki i nabywania nowych umiejętności;

• wysoka sprawność fizyczna;

• podzielność uwagi;

• umiejętność współpracy w zespole;

• odpowiedzialność;

• rzetelność;

• zdyscyplinowanie;

• samodzielność;

• spostrzegawczość;

• elastyczność.

 

Warunki pracy

 

Będziesz pracować:

• w pomieszczeniach zamkniętych, warsztatowych lub w halach maszyn, przy produkcji płyt isklejek, przy obróbce i uszlachetnianiu płyt oraz materiałów drzewnych (w zakładach: meblarskich, stolarki budowlanej);

• na zewnątrz budynków uczestnicząc w procesie przygotowania i obróbki drewna (np. tartaki);

• często w warunkach hałasu izapylenia, w kontakcie ze środkami chemicznymi;

• 8 godzin, czasem w trybie zmianowym lub w czasie nienormowanym w przypadku założenia własnej działalności gospodarczej;

• głównie w pozycji stojącej.

 

Możliwości pracy w zawodzie

 

Możesz pracować między innymi:

w zakładach przemysłowych związanych z przetwórstwem drzewnym;

• w zakładach celulozowo-papierniczych;

• w stolarniach i zakładach meblarskich wykonując wyroby z drewna;

• w przedsiębiorstwach zajmujących się stolarką budowlaną i galanterią drzewną;

• w przedsiębiorstwach produkujących konstrukcje budowlane z drewna, sklejek i płyt drewnopochodnych;

• w fabrykach produkujących płyty drewnopochodne;

w sklepach i firmach sprzedających maszyny i urządzenia dla przemysłu drzewnego;

• we własnej firmie.

 

Ścieżki kształcenia w zawodzie mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej

Ścieżka dla absolwentów szkół podstawowych

 

Ośmioletnia szkoła podstawowa

|

\/

Trzyletnia branżowa szkoła pierwszego stopnia kwalifikacja DRM.02. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego oraz zdanie egzaminu zawodowego z zakresu tej kwalifikacji lub egzaminu czeladniczego

 

Ścieżka dla absolwentów szkół ponadpodstawowych i osób dorosłych

 

Kwalifikacyjny kurs zawodowy w zakresie kwalifikacji DRM.02. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego oraz zdanie egzaminu zawodowego z zakresu tej kwalifikacji

 

 

Szkoły prowadzące kształcenie w zawodzie mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej Informację o szkołach prowadzących kształcenie w tym zawodzie na terenie całego kraju znajdziesz pod adresem: rspo.men.gov.pl

 

Podobne artykuły

Wyszukiwarka