• +48 533 367 799

Pracownik pomocniczy stolarza - 817212

Branża drzewno-meblarska DRM Miejsca pracy: fabryka mebli, stolarnia i zakład meblarski

Pracownik pomocniczy stolarza - 817212

Branża drzewno-meblarska

DRM

 

 

Pracownik pomocniczy stolarza - 817212

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK): DRUGI

 

Kwalifikacje

 

DRM.03. Wytwarzanie prostych wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych

Kształcenie w zawodzie pracownik pomocniczy stolarza odbywa się:

• w trzyletniej branżowej szkole pierwszego stopnia;

• na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

 

UWAGA: Kształcenie wyłącznie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

 

Główne zadania i czynności zawodowe

 

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie pracownik pomocniczy stolarza powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji DRM.03. Wytwarzanie prostych wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych:

1) wykonywania prac związanych z przygotowaniem stanowiska pracy dla prostych czynności stolarskich;

2) wykonywania prostych wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych;

3) wykonywania prac pomocniczych w zakładzie świadczącym usługi stolarskie;

4) wykonywania prac pomocniczych związanych z obsługą klientów w zakładzie przetwórstwa drzewnego;

5) wykonywania prostych prac związanych z obsługą oraz konserwacją maszyn i urządzeń stosowanych w stolarstwie;

6) wykonywania prostych napraw, renowacji i konserwacji wyrobów stolarskich.

 

Predyspozycje do wykonywania zawodu

 

• cierpliwość;

• dokładność, precyzja;

• spostrzegawczość;

• sprawność manualna;

• zainteresowania techniczne;

• gotowość do ciągłej nauki i nabywania nowych umiejętności;

• dobry wzrok;

• dobra sprawność fizyczna;

• podzielność uwagi;

• zdolność do koncentracji;

• odpowiedzialność za powierzone obowiązki.

 

Warunki pracy

 

Będziesz pracować:

• najczęściej w pomieszczeniach zamkniętych, np. budynkach mieszkalnych, stolarniach, fabrykach mebli;

• w zespole lub indywidualnie;

• pod nadzorem pracowników bardziej doświadczonych, którzy udzielą odpowiednich wskazówek na temat szczegółów wykonania zadania.

 

Możliwości pracy w zawodzie

 

Możesz pracować między innymi:

• w stolarniach i zakładach meblarskich wykonując wyroby z drewna;

• w fabrykach mebli;

• w przedsiębiorstwach zajmujących się stolarką budowlaną i galanterią drzewną;

• w przedsiębiorstwach produkujących konstrukcje budowlane z drewna, sklejek i płyt drewnopochodnych;

• w pracowniach konserwacji zabytków;

• w firmach budowlanych;

• w zakładach przemysłowych związanych z przetwórstwem drzewnym;

• w zakładach celulozowo-papierniczych.

 

Ścieżki kształcenia w zawodzie pracownik pomocniczy stolarza

Ścieżka dla absolwentów szkół podstawowych

 

Ośmioletnia szkoła podstawowa

|

\/

Trzyletnia branżowa szkoła pierwszego stopnia kwalifikacja DRM.03. Wytwarzanie prostych wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych oraz zdanie egzaminu zawodowego z zakresu tej kwalifikacji (kształcenie wyłącznie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim)

 

Ścieżka dla absolwentów szkół ponadpodstawowych i osób dorosłych

 

Kwalifikacyjny kurs zawodowy w zakresie kwalifikacji DRM.03. Wytwarzanie prostych wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych oraz zdanie egzaminu zawodowego z zakresu tej kwalifikacji (kształcenie wyłącznie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim)

 

 

Szkoły prowadzące kształcenie w zawodzie pracownik pomocniczy stolarza

Informację o szkołach prowadzących kształcenie w tym zawodzie na terenie całego kraju znajdziesz pod adresem: rspo.men.gov.pl

 

Podobne artykuły

Wyszukiwarka