• +48 533 367 799

Technik technologii drewna - 311922

Branża drzewno-meblarska DRM Miejsca pracy: hala produkcyjna, fabryka mebli, tartak, zakład stolarki budowlanej, zakład przerobu drewna, plac budowy

Technik technologii drewna - 311922

Branża drzewno-meblarska

DRM

 

 

Technik technologii drewna - 311922

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK): CZWARTY

 

Kwalifikacje

 

DRM.04. Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych DRM.08. Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna i materiałów drewnopochodnych

Kształcenie w zawodzie technik technologii drewna odbywa się:

• w pięcioletnim technikum;

• w dwuletniej branżowej szkole II stopnia dla absolwentów trzyletniej branżowej szkoły pierwszego stopnia;

• na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

 

Główne zadania i czynności zawodowe

 

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik technologii drewna powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych: w zakresie kwalifikacji DRM.04. Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych:

a) wykonywania wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych,

b) wykonywania prac związanych z obsługą, konserwacją maszyn i urządzeń stosowanych w stolarstwie,

c) wykonywania napraw, renowacji i konserwacji wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych;

i w zakresie kwalifikacji DRM.08. Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna i materiałów drewnopochodnych:

a) planowania procesów technologicznych,

b) monitorowania przebiegu procesów przetwarzania drewna i materiałów drewnopochodnych.

 

Predyspozycje do wykonywania zawodu

 

• ogólna wydolność fizyczna;

• komunikatywność;

• gotowość do pracy w zmiennych warunkach atmosferycznych;

• odporność na stres;

• wytrzymałość na długotrwały wysiłek;

• cierpliwość;

• dokładność;

• kreatywność;

• spostrzegawczość;

• sprawność układu mięśniowego;

• zręczność rąk i palców;

• zainteresowania techniczne;

• wyobraźnia przestrzenna;

• koordynacja wzrokowo-ruchowa;

• wyobraźnia konstrukcyjna itechniczna;

• zdolność podejmowania decyzji;

• zarządzanie małymi zespołami;

• planowanie pracy własnej izespołowej;

• podzielność uwagi;

• gotowość do ciągłej nauki i nabywania nowych umiejętności;

• gotowość do pracy w szybkim tempie.

 

Warunki pracy

 

Będziesz pracować:

• indywidualnie lub w zespole kilkuosobowym;

• w systemie jedno- lub dwuzmianowym, w stałych godzinach pracy (w wymiarze 8 godzin dziennie);

• najczęściej przy sztucznym oświetleniu istabilnych warunkach klimatycznych;

• głównie w pozycji stojącej, czasami w pozycji wymuszonej związanej z przemieszczaniem materiałów;

• przeważnie w zespole, ale czasem indywidualnie.

 

Możliwości pracy w zawodzie

 

Możesz pracować między innymi:

w halach produkcyjnych zakładów przemysłu drzewnego;

w zakładach przemysłu drzewnego;

na wolnym powietrzu, na placach budowy;

w fabrykach mebli;

w tartakach;

• w zakładach stolarki budowlanej oraz konstrukcji drzewnych;

• w zakładach płyt z drewna, materiałów drewnopochodnych i tworzyw drzewnych;

• w zakładach produkcji opakowań i galanterii drzewnej;

• w pracowniach projektowania wyrobów z drewna, np. ogrodów;

w zakładach przerobu drewna;

w rzemieślniczych zakładach stolarskich;

• we własnej firmie.

 

Ścieżki kształcenia w zawodzie technik technologii drewna

Ścieżka dla absolwentów szkół podstawowych

 

Ośmioletnia szkoła podstawowa

|

\/

Pięcioletnie technikum kształcące w zawodzie technik technologii drewna oraz zdanie egzaminów zawodowych z zakresu kwalifikacji DRM.04. Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych oraz DRM.08. Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna i materiałów drewnopochodnych

 

albo

 

Trzyletnia branżowa szkoła pierwszego stopnia kwalifikacja DRM.04. Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych oraz zdanie egzaminu zawodowego z zakresu tej kwalifikacji lub egzaminu czeladniczego

|

Dwuletnia branżowa szkoła drugiego stopnia kwalifikacja DRM.08. Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna i materiałów drewnopochodnych oraz zdanie egzaminu zawodowego z zakresu tej kwalifikacji

 

albo

 

Trzyletnia branżowa szkoła pierwszego stopnia kwalifikacja DRM.04. Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych oraz zdanie egzaminu zawodowego z zakresu tej kwalifikacji lub egzaminu czeladniczego

|

\/

Kwalifikacyjny kurs zawodowy w zakresie kwalifikacji DRM.08. Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna i materiałów drewnopochodnych oraz zdanie egzaminu zawodowego z zakresu tej kwalifikacji

 

plus

 

Szkoła ponadpodstawowa dająca wykształcenie średnie lub średnie branżowe

 

Ścieżka dla absolwentów szkół ponadpodstawowych i osób dorosłych

 

Kwalifikacyjny kurs zawodowy w zakresie kwalifikacji DRM.04. Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych oraz zdanie egzaminu zawodowego z zakresu tej kwalifikacji

 

oraz

 

Kwalifikacyjny kurs zawodowy w zakresie kwalifikacji DRM.08. Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna i materiałów drewnopochodnych oraz zdanie egzaminu zawodowego z zakresu tej kwalifikacji

 

plus

 

Szkoła ponadpodstawowa dająca wykształcenie średnie lub średnie branżowe

 

 

Szkoły prowadzące kształcenie w zawodzie technik technologii drewna

Informację o szkołach prowadzących kształcenie w tym zawodzie na terenie całego kraju znajdziesz pod adresem: rspo.men.gov.pl

Podobne artykuły

Wyszukiwarka