• +48 533 367 799

Technik papiernictwa - 311601

Branża drzewno-meblarska DRM Miejsca pracy: firma papierniczo-celulozowa, laboratorium, przetwórstwo papiernicze

Technik papiernictwa - 311601

Branża drzewno-meblarska

DRM

 

 

Technik papiernictwa  - 311601

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK): CZWARTY

 

Kwalifikacje

 

DRM.06. Produkcja mas włóknistych i wytworów papierniczych DRM.07. Przetwórstwo wytworów papierniczych

Kształcenie w zawodzie technik papiernictwa odbywa się:

• w pięcioletnim technikum;

• na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

 

Główne zadania i czynności zawodowe

 

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik papiernictwa powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych: w zakresie kwalifikacji DRM.06. Produkcja mas włóknistych i wytworów papierniczych:

a) przygotowania materiałów isurowców do produkcji mas włóknistych,

b) przygotowania materiałów isurowców stosowanych do produkcji wytworów papierniczych,

c) użytkowania maszyn i urządzeń stosowanych do produkcji mas włóknistych i wytworów papierniczych,

d) wykonywania badań laboratoryjnych podczas produkcji mas włóknistych i wytworów papierniczych,

e) planowania procesów produkcyjnych podczas produkcji mas włóknistych i wytworów papierniczych,

f) kontrolowania procesów technologicznych produkcji mas włóknistych i wytworów papierniczych;

i w zakresie kwalifikacji DRM.07. Przetwórstwo wytworów papierniczych:

a) przygotowania materiałów isurowców stosowanych w przetwórstwie wytworów papierniczych, b) użytkowania maszyn i urządzeń stosowanych w przetwórstwie wytworów papierniczych,

c) wykonywania badań laboratoryjnych w przetwórstwie wytworów papierniczych,

d) planowania procesów produkcyjnych w przetwórstwie wytworów papierniczych,

e) kontrolowania procesów technologicznych w przetwórstwie wytworów papierniczych.

 

Predyspozycje do wykonywania zawodu

 

• sprawność układu mięśniowego;

• cierpliwość;

• dokładność;

• rozumowanie logiczne;

• rozróżnianie barw;

• wysoka sprawność manualna;

• zainteresowania techniczne;

• wyobraźnia przestrzenna;

• koordynacja wzrokowo-ruchowa;

• wyobraźnia konstrukcyjna itechniczna;

• zdolność podejmowania decyzji;

• zarządzanie małymi zespołami;

• planowanie pracy własnej i zespołowej;

• podzielność uwagi;

• gotowość do ciągłej nauki i nabywania nowych umiejętności;

• gotowość do pracy w szybkim tempie;

• gotowość do pracy w różnych warunkach środowiskowych.

 

Warunki pracy

 

Będziesz pracować:

• w halach produkcyjnych, magazynach, laboratoriach;

• w klimatyzowanym pomieszczeniu, zwanym sterownią lub pulpitem sterowniczym;

• współpracując z osobami odpowiedzialnymi za prawidłowe wykonanie czynności produkcyjnych oraz z dostawcami i odbiorcami;

• przy oświetleniu dziennym i/lub sztucznym;

• 8 godzin, czasem w trybie zmianowym, z możliwymi nadgodzinami;

• w kontakcie ze środkami chemicznymi, np. wodorotlenkiem sodu, klejami papierniczymi;

• w miejscach o dużym stopniu zautomatyzowania, które wymagają rutynowych działań.

 

Możliwości pracy w zawodzie

 

Możesz pracować między innymi:

w firmach celulozowo-papierniczych;

• w przedsiębiorstwach papierniczych;

• w przedsiębiorstwach przetwórstwa papierniczego;

• w zintegrowanych zakładach produkujących wytwory papiernicze i przetwarzających je na przetwory papiernicze;

• w laboratoriach;

• w zakładach produkujących materiały biurowe;

• w magazynach produktów celulozowo-papierniczych i przetwórstwa papierniczego.

• we własnej firmie, np. otwierając zakład produkcji papieru, przetwórstwa papieru lub serwisowy oferujący naprawę maszyn i urządzeń do produkcji papierniczej.

 

Ścieżki kształcenia w zawodzie technik papiernictwa

Ścieżka dla absolwentów szkół podstawowych

 

Ośmioletnia szkoła podstawowa

|

\/

Pięcioletnie technikum kształcące w zawodzie technik papiernictwa oraz zdanie egzaminów zawodowych z zakresu kwalifikacji DRM.06. Produkcja mas włóknistych i wytworów papierniczych oraz DRM.07. Przetwórstwo wytworów papierniczych

 

Ścieżka dla absolwentów szkół ponadpodstawowych i osób dorosłych

 

Kwalifikacyjny kurs zawodowy w zakresie kwalifikacji DRM.06. Produkcja mas włóknistych i wytworów papierniczych oraz zdanie egzaminu zawodowego z zakresu tej kwalifikacji

 

oraz

 

Kwalifikacyjny kurs zawodowy w zakresie kwalifikacji DRM.07. Przetwórstwo wytworów papierniczych oraz zdanie egzaminu zawodowego z zakresu tej kwalifikacji

 

plus

 

Szkoła ponadpodstawowa dająca wykształcenie średnie lub średnie branżowe

 

 

Szkoły prowadzące kształcenie w zawodzie technik papiernictwa

Informację o szkołach prowadzących kształcenie w tym zawodzie na terenie całego kraju znajdziesz pod adresem: rspo.men.gov.pl

Podobne artykuły

Wyszukiwarka