• +48 533 367 799

Czterodniowy tydzień pracy dobry dla firm i pracowników. Wyniki pilotażowego programu

Średni przychód przedsiębiorstw wzrósł o 38% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku.

Czterodniowy tydzień pracy dobry dla firm i pracowników. Wyniki pilotażowego programu

Czterodniowy tydzień pracy jest dobry dla biznesu i pracowników – takie są wnioski z półrocznego pilotażowego programu, w którym brały udział 33 firmy, głównie z USA i Irlandii, i 903 pracowników. Pomimo zmniejszonego wymiaru czasu pracy pensja zatrudnionych została na tym samym poziomie. Żadna z 27 firm, które odpowiedziały na ankietę, nie stwierdziła, że ​​skłania się lub planuje powrót do pięciodniowego tygodnia pracy.

Również ok. 97% z 495 pracowników opowiedziało się za kontynuowaniem czterodniowego tygodnia pracy. Dodatkowo ocenili oni swoje ogólne wrażenia na 9 w 10-stopniowej skali na podstawie produktywności i wydajności. Zgłaszali niższy poziom stresu, zmęczenia, bezsenności i wypalenia oraz poprawę zdrowia fizycznego i psychicznego.

Program okazał się także dobry dla firm. Średni przychód wzrósł o 38% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku.

Badanie zorganizowała 4 Day Week Global – organizacja non-profit, która współpracowała z naukowcami z Boston College, University College Dublin i Cambridge University. Juliet Schor, profesor socjologii w Boston College, stwierdziła, że ​​pracownicy nie zgłaszali wzrostu intensywności pracy. – Sugeruje to, że strategia reorganizacji pracy powiodła się, a wydajność nie została osiągnięta poprzez przyspieszanie pracy, co nie jest ani trwałe, ani pożądane – podkreśliła.

Jon Leland, dyrektor ds. strategii w Kickstarterze, serwisie crowdfundingowym biorącym udział w badaniu, opisał harmonogram jako "prawdziwie korzystny dla obu stron". – Czterodniowy tydzień pracy był rewolucyjny dla naszej firmy i naszych pracowników. Personel jest bardziej skoncentrowany, bardziej zaangażowany i oddany, co pomaga nam osiągać nasze cele lepiej niż wcześniej – stwierdził.

Zakończył się też oddzielny sześciomiesięczny pilotaż w Wielkiej Brytanii, także prowadzony przez 4 Day Week Global. Wzięło w nim udział 70 firm i 3300 pracowników. Wyniki tego badania, największego do tej pory na świecie, mają być podane w lutym. Na początku tego roku pracownicy w brytyjskiej wersji badania opisali CNN, że dodatkowy dzień wolny zmienił ich życie na lepsze i dał im więcej czasu na załatwianie spraw, hobby i regenerację.

fot. pixabay.com
oprac. /kp/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka